Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

În IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca s-a desfășurat Conferința internațională științifico – practică a elevilor…

14.04.2022

A devenit deja o tradiție, anual, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca să se desfășoare Conferința internațională  științifico – practică în domeniul activităților inginerești, a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic. Și în acest an elevii din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, de la Centrul de Excelență în Transporturi, Colegiul „Aurel Vijoli” din Făgăraș, România și Colegiile din Moghiliov – Podolsk și Bar, Ucraina și-au prezentat inovațiile.  Temele de cercetare au fost destul de actuale, raportorii au dat dovadă de competențe în domeniu. Conferința s-a desfășurat online, cele 10 lucrări și prezentările au fost evaluate de un juriu din care au făcut parte Constantin Nesterenco, doctor, conferențiar, director al IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, Boris Nazar, doctor, conferențiar, UASM și Andrei Gudima, doctor, conferențiar, UASM. Juriul a dat o înaltă apreciere participanților la conferință, încurajându-i să-și continue cercetările științifice. Elevii și coordonatorii au fost menționați cu diplome și certificate. În mesajul său directorul IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, Constantin Nesterenco a menționat că această Conferință are drept obiective promovarea inovațiilor științifice și fortificarea relațiilor de parteneriat educațional pe care îl are IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca cu România și Ucraina și în semn de solidaritate pentru pace s-a ținut un minut de reculegere. Ideea desfășurării acestei Conferințe a fost salutată și de Centrul Metodic pentru Învățământ, de pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în persoana directorului Ina Griza, prezentă la activitate.

Amintim că deja circa 20 de ani IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca organizează Conferința științifico – practică a elevilor, care în ultimii ani, a căpătat conotație internațională.