Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Parteneriatul social

Un rol important în activitatea educaţională în Colegiu este atribuit parteneriatului social. Colegiul se află în strânsă colaborare cu Incubatorul de Afaceri din or. Soroca şi cu Filiala Soroca a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, elevii fiind implicaţi în activităţi de instruire antreprenorială (proiecte, seminare, concursuri).

Se colaborează cu Centrul de Informaţie şi Consultanţă în Agricultură a Organizaţiei Regionale a Fermierilor din Soroca. Centrul le oferă posibilitate elevilor de a participa la seminare, trening-uri, stagii peste hotare, vizite la expoziţii şi la agenţii economici în domeniu.

De mai mulţi ani Colegiul întreţine relaţii cu  Centrul pentru tineri „Dacia” din oraş. Elevii participă, ca voluntari, în cadrul activităţilor organizate de acest Centru: seminare instructive; ca membri activi, în Consiliul local al tinerilor din oraş, etc.

Educarea unui mod sănătos de viaţă la elevi se realizează prin parteneriatul cu „Centrul prietenos al tinerilor” din oraşul Soroca.

Colegiul colaborează cu Senior Experten Service din Germania, prin intermediul Camerei de Comerţ şi Industrie. Se colaborează cu Hifab Internaţional, Guvernul Suediei, în problema dezvoltării sistemului de instruire şi pregătire profesională a Republicii Moldova.Colegiul dispune de o bază de computere complexă formată din: o sală de calculatoare (pentru cabinetul de informatică); cabinete şi laboratoare de specialitate dotate cu calculatoare, care sunt folosite în cadrul procesului educaţional, pentru asistarea lecţiilor teoretice, simularea lucrărilor practice şi de laborator, cu utilizarea SOFT-urilor respective.În condiţiile socio-economice actuale, pentru a-şi exercita noul rol de formare la elevi a unui sistem de competenţe funcţionale, necesare acestora în viaţă – procesul educaţional în Colegiu se bazează pe încredere şi parteneriat.