Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Șef secție „Mecanica”

 

Informaţii personale
Nume / Prenume  Spinei Victor
Adresa
Telefon(-oane)

E-mail
Nationalitate Republica Moldova
Data naşterii

              Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Educaţie şi formare
Perioada  

 

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Română
Limbi străine
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie  Discurs

Exprimare scrisă

Competente şi abilităţi sociale

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere