Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Șef secție „Mecanica”

Informaţii personale
Nume / Prenume Sandu Nicolai
Adresa Republica Moldova,r-nul Soroca,s Zastînca,MD-3004
Telefon(-oane) (230)33161

Mobil:067379320

E-mail sandu.nicolai23@mail.ru
Nationalitate Republica Moldova
Data naşterii 23.09.1966

              Experienţa profesională

Perioada –          2015 – prezent Colegiul Tehnic Agricol din Soroca,şef secţia”Mecanica”
Funcţia sau postul ocupat –          2009-2011 Inginer TS şi PM,Direcţia Apeduct şi Canalizare din or. Soroca.

–          2011-2015 Inginer-şef SA „Regia Apă-Canal Soroca”

–          1992-2007 profesor Colegiul Tehnic Agricol din Soroca
Educaţie şi formare
Perioada  

2014-2015Universitatea Tehnică din Moldova,Facultatea Urbanism şi Arhitectură,specialitatea Inginer la exploatarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare..

–          1987-1992 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,Facultatea Mecanizarea Agriculturii,inginer mecanic

–          1981-1985 Sovhozul Tehnicum de Mecanizare şi Electrificare din or. Soroca,calificarea tehnician mecanic.

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Limba Română
Limbi străine
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs orale

Exprimare scrisă

Limba rusă Foarte bine Foarte bine Bine Bine Bine
Competente şi abilităţi sociale Obiectivitate în luarea deciziilor,diplomaţie,amabilitate,sociabilitate,responsabilitate,tact în relaţii cu ceilalţi,comportament adecvat în raporturile cu interloutorii,competent.

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

Microsoft Word,Excel,Power Point
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere Categoria B