Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Șef secție educație

Solovei Steliana -Sef secție  educație

EXPERIENŢA         PROFESIONALĂ

2017-2018

 

 

2015-2016

 

 

2003-2004

metodistă pe direcția cultură generală în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

președinte al Comisiei de Asigurare a Calității, în Colegiul Tehnic Agricol;​

șefa lucrului educativ în Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

 

 

  2002–Prezent profesoara de limba și literartura română, grad didactic II
 I P Colegiul Tehnic Agricol, Soroca (Republica Moldova)

 

2002–Prezent reporter perezentator la televiziunea locală Sor TV
Soroca (Republica Moldova)

 

1996–2002 profesoară de limba și literatura română, limba latină, și diriginte
Liceul Teoretic ”P.Rareș”, Soroca (Republica Moldova)

EDUCAŢIE ŞI     FORMARE

 

2017

 

masterat Managementul Educațional

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”C.Stere”, Chișinău (Republica Moldova)

 

 

 

 

 

 

2016

cursuri de formare continuă la limba și literatura română
Institutul de Științe ale Educației, Chișinău

 

 

2016 cursuri de formare continuă, modulul ”Sistemul e-learning în educație”;
Institutul de Științe ale Educației, Chșinău

 

2016 seminar raional la limba și literatura română;
Direcția Învățământ, Soroca

 

2016

Universitatea Populară de Vară ”C.Stere”, ediția a III, Soroca

 

2015 seminar raional la limba și literatura română
Direcția Învățământ, Soroca

 

 

2015

Universitatea Populară de Vară ”C.Stere”, ediția a II, Soroca

 

2014 seminar raional la limba și literatura română
Direcția Învățământ, Soroca

 

2014 training ”Bunăstarea socială durabilă”,
Centrul de Resurse pentru Tineret ”Dacia”, Soroca

 

2013 seminar raional la limba și literatura română
Direcția Învățământ, Soroca

 

2013 training ”Formarea competențelor în domeniul prevenirii violenței domestice”,
Centrul de Resurse pentru Tineret ”Dacia”, Soroca

 

2012 seminar raional la limba și literatura română
Direcția Învățâmânt, Soroca

 

2011 instruire pentru reporterii TV-locale.
OWH-studio, Chișinău

 

1997–2001 studii superioare de licență
Universitatea de Stat ”A. Russo”, facultatea Filologie, specialitatea Limba și Literatura română, Bălți (Republica Moldova)

 

1990–1996
Colegiul Pedagogic, Soroca

 

1982–1990 studii medii
școala, s. Zastînca, r-nul Soroca (Republica Moldova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII   SUPLIMENTARE________________________

Publicaţii:          în ziarele locale „Observatorul de Nord” și „Realitatea”;

Distincţii :

 – diploma Arhierească din partea Mitropoliei Moldovei, 2017;

– diplomă de gradul I pentru participare activă la SYMPOSIA STUDENTIUM, cercetarea universitară în sec. XXI, provocări și perspective, USPEE „C. Stere”, Chișinău, 2017;

 – diplomă de onoare a Ministerului Agriculturii, 2015;

 – diplomă de onoare a Ministerului Agriculturii, 2013;

– diploma pentru participare la Concursul Republican „ Europa la noi acasă”, 2015;

– diploma Președintelui raionului Soroca, 2014

– diploma Primarului orașului Soroca, pentru promovarea valorilor naționale, 2010;

– diploma din partea Comisariatului de Poliție al r-nului Soroca, 2010;

– diploma Președintelui raionului Soroca, 2009;

– ordinul „Cuvioasa Prascheva  de gradul II”, Mitropolia Moldovei,       05.11.2006