Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Biblioteca

Scurt istoric

Anul fondării-1907
Din primele zile de activitate ale anului 1907, Școala medie Tehnică Agricolă din Soroca, astăzi I.P Colegiul Tehnic Agricol din Soroca avea două biblioteci;

una fundamentală, care cuprindea 58 titluri de carte în 280 volume și alta pentru elevi, cu 25 titluri de carte în 146 volume și 27 Manuale.
Pe parcursul anilor biblioteca se completa cu literatură din diferite domenii, manuale.
Descrierea colecțiilor: Actualmente biblioteca dispune de 6,500 titluri de carte și publicație periodică în 42.177 volume.
O structură tematică:
1.Agricultură-7.372 volume;
2.Tehnică-8.387 volume;
3.Științe aplicate-7.194 volume;
4.Științe sociale,filosofie,istorie-3.577 volume;
5.Lingvistică-2.648 volume;
6.Generalitați,artă,sport-290 volume;
7.În limba română-28.502 volume;
Structură tipologică: Cărți-41.081 volume;
Publicații periodice-1.096 volume.

Comunitatea deservită: Cadre didactice, elevi, fermieri, agricultori etc.

Servicii prestate:

 • împrumutul de documente din colecția bibliotecii;
 • consultarea documentelor în sala de lectură;
 • servicii referință și consultanță;
 • organizarea expozițiilor;
 • zile de informare/zile catedrei;
 • activități culturale;
 • prezentări bibliografice;
 • accesul utilizatorilor la internet/WIFI;
 • acces la baza de date locală etc.

Dotarea bibliotecii și facilități:

 • Sala de lectură
 • Rețea internet/WIFI
 • 3 calculatoare
 • imprimantă multifuncțională.

BIBLIOTECAR: Popovschii M.
Tel: 069 90 71 21
e-mail: popovschii@internet.ru

Elevii din IP CTAS au făcut cunoștință cu programul „ JOBOTECA”…

Sesiunile de informare în domeniul antreprenoriatului continuă în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Luni, 3 aprilie, formatori din cadrul proiectului JOBOTECA- Startup Moldova au vorbit elevilor anului II și III despre idei de afaceri și identificarea acestora. La fel și elevii au venit cu idei destul de ingenioase, care ar putea deveni o afacere profitabilă. Urmează 3 sesiuni de școlarizare on-line, după care va fi selectată și finanțată cea mai reușită idee de afacere. „JOBOTECA” este un program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii.