Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Catedra disciplinelor de cultură generală şi social-umanistice

Despre catedre

Catedra disciplinelor de cultură generală şi social-umanistice

Şef de catedră: Rusu Elena

A absolvit:  US Bălți „A.Russo”,1991

Grad didactic: Superior

Disciplina predată:  limbi străine

Purice Diana

A absolvit: UST,2015.

Masterat Management Educațional, 2017

PREZENT-Masterandă în MATEMATICI MODERNE ȘI TEHNOLOGII MODERNE DE INSTRUIRE

Grad didactic:

Disciplina predată: matematica

 

 

 

 

Ursu Larisa

A absolvit: IP Taras Șevcenco, 1980

Grad didactic: doi

Disciplina predată: chimia

Solovei Steliana

A absolvit:  US Bălți „A.Russo”,2001

Masterat Management Educațional, 2017

Grad didactic: doi

Disciplina predată: 

limba și literatura română

 

Guzun Alexei

A absolvit: Tehnicum de cultură fizică

Grad didactic: doi

Disciplina predată: cultura fizică

Armaș Alina

A absolvit: UTM, 2003

Grad didactic: Întâi

Disciplina predată: fizica

 

Vîrlan Vasile

A absolvit: UST, 1991

Grad didactic: doi

Disciplina predată: cultura fizică

Bantoş Anna

A absolvit: US Bălți „A.Russo”, 2016

Grad didactic: doi

Disciplina predată: biologia

 

Melnic Angela

A absolvit: US Bălți „A.Russo”

Grad didactic: Întâi

Disciplina predată: limba și literatura română

Zagorodniuc Adela

A absolvit: US Bălți „A.Russo”

Grad didactic: doi

Disciplina predată: limbi străine

 

Slutu Marina

A absolvit:  UASM, 1996, UST,2001

Grad didactic: doi

Disciplina predată: educația civică

 

 

A absolvit: UST, 2002

Grad didactic: doi

Disciplina predată: informatica

 

 

Atamanenco Silvia

A absolvit:  USM, 1984

Grad didactic: –

Disciplina predată: istoria

Pîrlii Mihai

A absolvit:  IP Taras Șevcenco, 1988

Grad didactic: doi

Disciplina predată: geografia

 

A absolvit:  USM, 1963

Grad didactic: –

Disciplina predată: 

Lecție publică la limba și literatura română…

Conform planului aprobat, privind activitățile catedrei  ”Disciplinelor de cultură generală și social-umanistice”, joi, 21.03.19, s-a desfășurat lecția publică la disciplina limba și literatura română. Profesoara  Melnic A., a reușit să demonstreze elevilor că simbolismul bacovian este cel care îmbină muzica cu literatura. Elevii au fost receptivi, iar metodele aplicate au contribuit la realizarea competențelor și obiectivelor lecției.

Conferința socio-culturală J’aime, je partage le 20 Mars

Miercuri, 20.03.19, în incinta bibliotecii Colegiului s-a desfășurat activitatea dedicată Zilelor Francofoniei J’aime, je partage le 20 Mars. Aici, s-a discutat despre Francofonie și despre posibilitățile oferite de acest univers francofon.

Elevii gr. TA1/1 și EA 1/1, ghidați de profesoara de L. și lit. franceză, Rusu Elena, au organizat un concurs, prin intermediul căruia au demonstrat că știu multe și diverse lucruri  despre Franța, francezi și Francofonie.

Cei prezenți au vizionat mai multe filmulețe cu referire la civilizația Franței, istoria, cultura și personalitățile remarcabile ale acestui stat. Activitatea –concurs a oferit celor implicați ocazia să vorbească doar în limba franceză.

 

Lecție publică la geografie…

Metodista Ciubuc Lilia a prezentat, marți 19.03.2019, o lecție publică model, la geografie, pe tema „Râurile”. Lecția a fost structurată conform cadrului ERRE, organizată la un nivel înalt. Profesoara a utilizat metode interactive de predare- învățare-evaluare, realizându-le cu materiale didactice destul de variate și interesante.

Elevii au manifestat un interes sporit pentru subiectul predat și dorința de a cunoaște.

Lecția a culminat cu un moment educativ, profesoara  i-a îndemnat pe elevi să ocrotească apele, pentru că apa este- sursa de viață. Lecția este parte a Planului activităților din Săptămâna Catedrei de cultură generală.

Un pom, o floare, o urmă după fiecare

În contextul desfășurării săptămânii catedrei Disciplinelor de cultură generală și social-umanistice, membrii catedrei și profesorii Colegiului au continuat proiectul socio-ecologic  Un pom, o floare, o urmă după  fiecare, care are scopul de înverzire a teritoriului instituției. Elevii, împreună cu profesorii, al doilea an consecutiv, plantează arbori, pomi fructiferi și flori, pentru a îmbunătăți starea ecologică a regiunii în care trăiesc, dar și pentru a educa tinerei generații spiritul civic și de responsabilitate.

 

Start  săptămânii Catedrei disciplinilor de cultură generală

Vineri, 15.03.2019, în Colegiu s-a dat startul săptămânii Catedrei disciplinilor de cultură generală, în acest sens, la ședința catedrei,  a fost elaborat un plan de activitate.

Profesoara  Marina Slutu, a prezentat o lecție publică, la Educația civică, cu tema: ,,Raportul dintre starea mediului și sănătatea populației. Factorii de risc pentru sănătate”. Lecția s-a desfășurat cu implicarea   gr. MA 2/1, elevii au discutat problemele existente ale mediul înconjurător și efectul acestora asupra sănătății omului. Lecția a fost organizată la nivel bun, s-a utilizat TIC-ul și metodele interactive de predare-învățare-evaluare, fapt ce a dus la realizarea obiectivelor lecției. Elevii au manifestat interes sporit pentru subiectul lecției și dorință de a cunoaște. Aceștea s-au manifestat activ, dovadă că lecția a fost reușită.

La următoarea pereche de lecții,  profesoara Gatman Olimpia, a prezentat o lecție publică la informatică, cu tema: ”Documente Web;  Structura unui document HTML;  Formatarea textului” , în grupa EM 3/1. Profesoara a utilizat diverse metode interactive Soarele de idei, Ciorchinele, inclusiv TIC-ul. Fiind o lecție mixtă, a fost îmbinată reușit teoria cu practica. Elevilor le-a fost pusă sarcina de a crea pagini Web, ceea ce a dus la sistematizarea cunoștințelor teoretice  și le-a sporit interesul, pentru aplicarea lor în practică.

 

 

Olimpiada zonală, Nord, la disciplinele de cultură generală

Sâmbătă, 9.02.19, la Bălți, s-a desfășurat Olimpiada disciplinelor de cultură generală, zona Nord. Din cadrul Colegiului, au participat mai mulți elevi. Aceștia, fiind pregătiți și însoțiți de profesori ai instituției, au revenit cu locuri premiante:

Chirița S. – gr.EA3/2-mențiune –  l.și lit. română- prof. Melnic A.;

Maxian M. – gr EA1/1- locul III –  l. franceză – prof. Rusu E.;

Malîi V. – gr. EA2/1 –mențiune –  l. engleză – prof. Zagorodniuc A.;

Ursachi P. – gr. EM2/1 –locul II- fizica – prof. Armaș A.;

Cașciuc I. – gr. EM3/1 – mențiune – fizica – prof. Armaș A.;

Pavliuc C. – gr. EM3/1 – mențiune – istoria- prof. Atamanenco S.;

Coșciug V. – gr. EM1/1 –  mențiune – istoria- prof. Atamanenco S.;

Revenco C. – gr. EA3/1 – locul III – geografia – prof. Pîrlii M.;

Mihalcean L.- gr. EM 2/1 – mențiune – – geografia – prof. Pîrlii M.;

Pogorevici Cr. – gr. TA2/1 – locul II – chimia – prof. Ursu L.

Felicitări elevilor și profesorilor. Succese pentru viitor!

Lecție publică la biologie…

Joi, 22 noiembrie, 2018, profesoara Bantoș Anna a petrecut o lecție publică la biologie, în grupa TA 2/1. Elevii au învățat sistemul osos la om. Profesoara a utilizat metode moderne de predare-învățare-evaluare, fapt ce a dus la o mai bună asimilare a cunoștințelor de către elevi. Lecția a fost dotată cu materiale didactice variate, s-a utilizat TIC-ul, ceea ce a sporit interesul elevilor pentru subiectul predat.

Lecția face parte din activitățile preconizate pentru susținerea gradului didactic II al profesorului Bantoș Anna.

FELICITARE

Administrația IP Colegiului Tehnic Agricol din Soroca felicită elevii-olimpici și profesorii cu ocazia frumoaselor rezultate obținute la Olimpiada Zonală (Nord), ediția 2018, la disciplinele de cultură generală, desfășurată în mun. Bălți.

CU EI NE MÂNDRIM!!!

Limba română

Jaman Galina gr. EA 3/1- locul II (profesor- Solovei Steliana);

Informatica

Sergheenco Gabriel gr. UC 3/1- locul I (profesor-Gatman Olimpia);

Pahom Ilie gr. EM 1/1- mențiune (profesor-Gatman Olimpia);

Fizica

Muntean Nicolae gr. TA 3/1- locul I (profesor-Armaș Alina);

Ursachi Petru gr. EM 1/1- locul II (profesor-Armaș Alina);

Istoria

Pavliuc Cătălin gr. EM 1/1- locul III (profesor- Atamanenco Silvia);

Damian Igor gr. EM 3/1- mențiune  ( profesor-Stepanyants Maria);

Geografia

Revenco Constantin gr. EA 2/1- locul II (profesor- Pîrlii Mihail);

Mihalcean Lilian gr. EM 1/1- mențiune (profesor- Pîrlii Mihail);

Chimia

Micu Radu gr. EM3/1- locul I (profesor- Fornea Ana);

Pleșca Cristian gr. EM 2/1- mențiune (profesor- Fornea Ana);

Biologia

Dobrovolschi Daniel gr. EM 2/1-locul III (profesor- Bantoș Ana).

SUCCESE!!!

 

 

A demarat decada Catedrei Discipline de Cultură Generală şi social-umaniste din 16-24 martie 2017. În decursul acestei perioade s-au desfăşurat numeroase activităţi.

Joi, 16 martie, membrii catedrei au asistat la o prezentare didactico-metodică „Arderea profesională” , pregatită de profesoara de limbă şi literatură română Solovei Steliana, unde s-a vorbit despre rutină şi epuizarea dascălului zi de zi.

Tot această ideie a fost continuată de profesoara de limbă şi literatură română Caretnicov Irina, la 17 martie. Ambele profesoare au reuşit să expună diverse remedii şi sfaturi pentru a depăşi dificultăţile profesionale.

„J’aime, je partage mon 20 mars 2017” acesta a fost genericul conferinţei ştinţifico-culturale de  Ziua Internaţională a Francofoniei organizată de către profesoarele de limbi străine Rusu Elena şi Bujor Diana.

 

Elevii participanţi au prezentat informaţii foarte utile şi au reuşit să evidenţieze conţinuturile francofoniei independente şi solitare de ieri, de astăzi şi de mâne.

Marţi, 21 martie, profesoara Fornea Ana a monitorizat membrii catedrei in stilul cel mai modern de desfăşurare a unei lecţii prin „Utilizarea TIC-lui la orele de Chimie”

Doamna Atamanenco Silvia profesoară de istorie şi ştiinţe sociale a organizat înpreună cu elevii grupelor  EM3/1 şi TA3/1 conferinţă cu genericul „Problemele globale contemporane”. În cadru acestei activităţi elevii Popuşoi Radu, Borozan Eugen, Popuşoi Cristian, Ceban Vasile, şi Chiroşca Ion au dat dovadă de multă inteligenţă şi competenţă.

„Un pom, o floare- o umbră frumoasă după fiecare” sub aces titlu a demarat proiectul ecologic organizat şi desfăşurat de membrii catedrei Vîrlan Vasile, Pîrlii Mihai, Slutu Marina şi Ursu Larisa. În cadru proiectului au participat echipe de ecologişti din colegiu plantând numeroşi pomi, arbuşti şi flori pe teritoriu.

 

 

„Vrem să avem aerul mai curat apa mai pură şi lumea mai sănătoasă”,astfel gindesc elevii ecologişti din colegiu.

În perioada 21.03.2016-27.03.2016, în Colegiul Tehnic Agricol s-a desfășurat săptămîna „Catedrei disciplinelor de cultură generală şi social-umaniste”, cu următoarele activități:

21.03.2016-Activitatea extracurs „Calculatorul – progres ştiinţific sau dezastru ecologic”-prof. Gatman Ol., Andriuța Ec.;

22.03.2016-Activitatea extracurs: ”Holocaustul – crimă împotriva societăţii”-prof.Stepanyants M.;

23.03.2016-Activitatea extracurs ”Pîine şi Apă pentru Sufletul Tău”– prof. Rusu E., Craveț S.;

24.03.2016-Concurs ”Fizica – regina tuturor ştiinţelor ”, prof. Armaș A.;

Concurs de eseuri cu genericul  „Credinţa este aspiraţia către înalt”-prof. Solovei S.;

25.03.2016-Lecţie publică la matematică „Matrice. Determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare.”-prof. Valuța L.;

Expoziţia gazetelor de perete  ”Le monde francophone”– prof. Rusu E.;

27.03.2016-Activitatea extracurs  „Experimente demonstrativ-distractive la chimie”-prof. Fornea-Spătaru A.


Cei mai buni elevi ne vor reprezenta la Olimpiada Zonală

În perioada 30.11-08.12.2015, cei mai buni discipoli s-au luptat pentru a intra în lista elevilor din lotul olimpic al Colegiului. Anul acesta coordonatorii lotului îşi propun ca elevii din Colegiu să ocupe unul din primele trei locuri.

Secvenţe în imagini din activitatea catedrei de cultură  generală şi social-umaniste                                        

Membrii catedrei în şedinţa de lucru, discuţie pe tema :

Limbajul pedagogic – factor al imaginii profesionale”.

 

Activitate extracurs: ”Siguranţa alimentară în viaţa noastră cotidiană”

În cadrul activităţii elevii au reuşit să conştientizeze necesitatea unei alimentaţii sănătoase, care va induce o dezvoltare fizică şi psihică corectă.

 

La orele de informatică ne simţim copii care încearcă necunoscutul pentru a atinge absolutul.

Specialitățile colegiului

Colegiul este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate, creată în scopul pregătirii specialiştilor pentru activităţi de organizare şi aplicare în domeniul agriculturii, industriei alimentare şi alte ramuri ale economiei naţionale.