Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Catedra discipline de specialitate – profilul „Mecanica”

Despre catedre

Catedra discipline de specialitate – profilul „Mecanica”

Șef cetedră: Gumeni Maria

A absolvit:  UTM, Facultatea Mecanică, 2003

USPEE ”C.Stere”, Masterat Management Educațional, 2017

UTM, prezent, doctorandă în Științe tehnice

Grad didactic: doi

Disciplina predată: discipline fundamentale și de specialitate

Sandu Nicolae

A absolvit:  UASM, 1992

UTM, 2015

Grad didactic: doi

Disciplina predată: discipline tehnice

Parasii Victor

A absolvit:  UASM, 1990

CTAS, 1983

Grad didactic: doi

Disciplina predată: discipline tehnice

 

 

Zaporojan Victor

A absolvit:  UASM, 1988

Grad didactic: doi

Disciplina predată: discipline de specialitate

 

 

Dichii Vasile

A absolvit:  Academia Agricola Kiev, 1986

Grad didactic: unu

Disciplina predată: discipline de specialitate

 

Bencheci Vasile

A absolvit: US Bălți „A.Russo”, 1993 CTAS, 1982

Grad didactic: doi

Disciplina predată: discipline tehnice

 

 

Captari Leonid

A absolvit:  Academia Agricolă Estonă, 1986

CTAS, 1981

Grad didactic: doi

Disciplina predată: discipline de specialitate

Pogorevici Cornel

A absolvit: UASM, 1999

CTAS, 1995

Grad didactic: –

Disciplina predată: discipline de specialitate

                         

Pe data de 19 ianuarie 2021, în cadrul ședinței catedrei disciplinelor de specialitate cu profil Mecanica, au fost prezentate rapoartele elevilor, participanți la Conferința științifico-practică a elevilor din IP Colegiul Tehnic Agricol. Conform punctajului acumulat, au fost selectate rapoartele elevilor:

 

Nr. de ord. Denumirea lucrării Elevul – raportor Profesor coordonator
1 Modalități inovative la sortarea deșeurilor în cadrul Autoservice-urilor auto Ivasi S., gr.TA 3/1 Captari L.
2 Influența stării tehnice a automobilului asupra poluării mediului Ghervas T., gr.TA 4/1 Ungureanu Iu.
3 Analiza rezultatelor creșterii soiurilor de culturi agricole, potrivite pentru utilizarea lor de către producători agricoli din RM Costin Gh., gr. MA 4/1 Pogorevici C.

 

Elevii invingători vor participa la etapa internă a Conferinței.

 

 

                                       Susținerea publică a rapoartelor stagiului de practică…

Pe data de 12 noiembrie 2020 în cadrul IP CTAS, catedră cu profil Mecanica, s-a desfășurat susținerea publică a rapoartelor stagiilor de practică tehnologică, specialitatea 71660 „Exploatarea tehnică a transportului auto „,

gr. TA 4/1.
Rapoartele au fost prezentate în format electronic Power Point și pe suport hârtie.
Elevii au demonstrat, cum au fost aplicate în activitatea practică, toate competențele profesionale acumulate pe parcursul anilor de studii.

 

                Susținerea publică a rapoartelor stagiului de practică…

Pe data de 14.06.2019 în incinta IP CTAS elevii anului IV de studii, specialitatea 2051 ”Transport auto” și-au prezentat public, în format Power Point, rapoartele elaborate în urma desfășurării practicii, care precede probele de absolvire. Prezentarea constituie apogeul în procesul de dezvoltare şi formare a competenţelor profesionale generale şi speciale. Elevii au dat dovadă de cunoaşterea particularităţilor de activitate în producţie la întreprinderile din domeniu şi au demonstrat că posedă deprinderile practice de executare a sarcinilor. Abilitățile dobândite au o importanţă majoră la încadrarea şi adaptarea cu succes a tânărului specialist în câmpul muncii după absolvirea instituţiei de învăţământ. În cadrul stagiului de practică elevii s-au familiarizat cu activitatea managerilor de nivel inferior şi mediu în calitate de dublori sau ajutori ai acestora; cu tehnologiile actuale şi managementul proceselor de întreţinere tehnică şi reparaţie a automobilelor în cadrul întreprinderilor ce prestează servicii de mentenanţă auto. Cu mare succes elevii IP CTAS au realizat activităţile de selectare şi analiză a materialelor colectate, au generat propuneri vizând îmbunătăţirea proceselor de producţie, asigurarea calităţii serviciilor prestate, optimizarea utilizării resurselor materiale, diminuarea efectelor de poluare a mediului ambiant.

Activități realizate în cadrul decadei catedrei Mecanica…

În cadrul decadei catedrei Mecanica, luni, 1.04.19,  elevii au participat la lecția de dirigenție Sunt mândru de profesia aleasă realizată de către dirigintele Captari L. și elevii gr. TA 1/1. Lecția a avut scopul de autoevaluare a potențialului individual, din perspectiva profesiei alese. Elevii au manifestat un interes deosebit,  pentru planificarea carierei și au identificat domenii de interes profesional.

Tot luni, elevii grupei MA1/1 și TA1/1 au prezentat public lucrul efectuat în cadrul studiului individual la disciplina Mecanica aplicată, condus de către profesorul Parasii V. Elevii au demonstrat că se descurcă bine și atunci când  lucrează individual.

Marți, 2.04.19, în laboratorul Mașini agricole, profesorul, Pogorevici C, a prezentat elevilor tractoarele, mașinile agricole și tehnologiile moderne în domeniul agricol. Elevii au manifestat interes față de cele expuse.

Miercuri, 3.04.19, profesorii de Disciplini de specialitate, Gumeni M. și Pogorevici C., au organizat activitatea brain-ring Cunoscătorii Regulamentului Circulației Rutiere, cu implicarea elevilor grupelor TA2/1, MA3/1, EM 3/1. Pe parcursul activității,  elevii au demonstrat că au dezvoltat simțul practic, gândirea tehnică și logică și o temeinică pregătire teoretică. În final, echipa gr. MA3/1, Fulger, a dat dovată de cele mai bune cunoștințe în privința situațiilor din traficul rutier în conformitate cu legislația rutieră.

Activitățile continuă.

   

Au fost elaborate subiectele pentru pretestarea examenului de calificare la specialitatea 2004  ”Mecanizarea agriculturii”

 

Elevii de la specialitatea 2004  ”Mecanizarea agriculturii” vor finisa  studiile  cu examene de  calificare prin metoda sistemului unificat. În acest sens  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a emis ordinul cu nr.38 din 11.02.2019 ” Cu privire la evaluare și calificare la programe de formare profesională tehnică postsecundară” prin care IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca este responsabilă de elaborarea subiectelor pentru pretestare și examenul de calificare.  IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a emis ordinul cu nr.35 din 05.03.2019  ”Cu privire la instituirea Comisiei de elaborarea subiectelor pentru pretestare și examenul de calificare”. Miercuri, 13.03.2019, în colegiu s-a desfășurat ședința de lucru a Comisiei de elaborare a subiectelor, din care fac parte profesori de discipline de specialitate din 4 colegii și un agent economic:

  • Sandu Nicolai,  șef secție ”Mecanica”, IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
  • Grosu Ivan,  profesor,  IP Colegiul Agroindustrial din Ungheni;
  • Cucicov Ion,  inginer – inspector principal,  ”Intehagro” Soroca;
  • Dichii Vasile,  șef secție ”Instruire Practică”,  IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
  • Torlac Ivan,  profesor , IP Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi;
  • Roșca Dumitru,  profesor, IP Colegiul Agroindustrial din Ungheni.

Fiecare membru al Comisiei au prezentat materialele necesare pentru elaborarea subiectelor, astfel în urma lucrului  s-au elaborat trei seturi de subiecte. S-a decis ca pretestarea să se desfășoare pe data de 03.04.2019.

Pretestarea va fi o etapă de evaluare în pregătirea elevilor pentru susținerea examenelor de calificare.

 

Lecția publică la disciplina tractoare și automobile II

Joi, 1 martie, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, s-a desfășurat lecția publică, la disciplina tractoare și automobile II.

Profesorul Captari Leonid, care confirmă gradul didactic II, a prezentat o lecție la nivel, axată pe noile metode și mijloace educaționale. Lecția a fost centrată pe elev.

Subiectul lecției ”Punțile conductoare la tractoarele cu roți și automobile” a fost predată conform ultimelor tehnologii, s-a aplicat calculatorul,  secțiuni și monstre a componențelor transmisiei de putere la  automobile și tractoarele agricole, imagini video. Utilizarea adecvată a resurselor educaționale a dus la o mai bună însușire a lecției de către elevi.

În perioada 23.03-26.04.2016, elevii grupei TA 4/1, din CTAS, își desfășoară practica tehnologică, în domeniul Transportului Auto. E de menționat faptul că, aceștea au fost delegați în mai multe localități ale republicii: Orhei, Ocnița, Soroca și în satele raionului Soroca, în diverse firme ce prestează servicii auto-reparație. Ghidați de profesoara Maria Gumeni, elevii reușesc să se afirme ca viitori specialiști, demonstrînd competențe și totodată obținînd experiență în mentenanța tehnică, diagnosticarea, exploatarea și reparația autovehiculelor. Scopul acestei instruiri practice este dobîndirea de către elevi a deprinderilor în domeniul specialității, lărgirea și sistematizarea cunoștințelor obținute la învățarea disciplinelor de specialitate. Suntem în speranța că în final obiectivul practicii va fi atins cu succes.

În perioada 24.11- 05.12  în grupele anului IV, MA 4/1 și MA 4/2 s-a desfășurat practica de instruire la  disciplinele “ Întrețineri tehnice și reparații de mașini”,profesorul Zaporojan V. şi “Exploatarea parcului de maşini şi tractoare”,profesor  Ungurean B.

Pe data de 10.02.2015  în grupa TA1/1 s-a desfăşurat lecţia demonstrativă la disciplina „Geometria descriptivă şi desen tehnic”,profesor Zaporojan V.

Pe data de 16.02.15 s-a desfășurat conferința științifică internă la catedră.

Susținerea publică a proiectelor de curs la catedra “Mecanica” s-a desfășurat conform planului de acțiuni planificat în următorii termeni:

Disciplina Grupa Data Profesor
Întrețineri tehnice și reparații de mașini MA 4/1 20.03.15 Zaporojan V.
Întrețineri tehnice și reparații de mașini MA 4/2 04.03.15 Ungurean Iu.
Reparații de automobile TA 4/1 13.03.15 Zaporojan V.

 

În perioada 02.03.15 – 20.03.15  în grupele anului IV, MA 4/1 și MA 4/2 s-a desfășurat practica de instruire la  disciplinele “ Întrețineri tehnice și reparații de mașini”,profesorul Zaporojan V., “Exploatarea parcului de maşini şi tractoare”,profesor  Ungurean B.şi “Mecanizarea sectorului zootehnic”,profesor Slutu M.

 

Specialitățile colegiului

Colegiul este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate, creată în scopul pregătirii specialiştilor pentru activităţi de organizare şi aplicare în domeniul agriculturii, industriei alimentare şi alte ramuri ale economiei naţionale.