Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Directorul adjunct

 

CURRICULUM VITAE

 

INFORMAŢII PERSONALE Iurie Petric
s. Stoicani, r-n. Soroca, Republica Moldova
 023043562 068888243
petric_iuriemail.ru
Sexul masculin| Data naşterii 09/07/1968 | Naţionalitatea moldovan

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

 

Director adjunct

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2008- Prezent     Director-adjunct

IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca,

Republica Moldova

Gestionarea subdiviziunelor Colegiului

 

2008- Prezent      Consilier local, comuna Stoicani, r-n. Soroca,

Republica Moldova

 

1999-2008     Profesor la disciplinele de specialitate

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

(Republica Moldova)

 

1994-1999     Angajat SRL ,,Scripta-Prim”

s. Stoicani, r-n. Soroca, Republica Moldova

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

2019 Certificat de participare la seminarul metodologic:

,,Resurse umane – factor cheie în asigurarea eficacității

Sistemului de învățământ profesional tehnic”,

Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Institutul

de Științe ale Educației, Centru de Excelență în

Economie și Finanțe

 

2019 Certificat de participare la programul de formare

Profesională continuă pentru instituțiile de învățământ

Profesional tehnic la ,,Managementul Carierei”, Centrul

Pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri,

Ministerul Educației Culturii și Cercetării

 

2018  Certificat de participare la atelierul cu tematica:

,, Evaluarea competențelor profesionale ale elevilor la

absolvirea programelor de formare profesională tehnică”

din domeniul Inginerie și activități inginerești,

Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Centrul de

Excelență în Energetică și Electronică

 

2018  Certificat de participare la programul ,,Vizita de studiu

privind instruirea profesională în agricultură  pentru

participanți din Republica Moldova”, programul

dezvoltare economică durabilă – reforma structurală în

învățământul profesional tehnic în Republica Moldova,

GIZ, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și

Mediului, Ministerul Educației Culturii și Cercetării

 

2017   Studii superioare de Master în Științe ale educației,

Management Educaţional, Universitatea de Studii

Politice şi Economice Europene ,,C. Stere”, Chişinău,

Republica Moldova

2016   Certificat de formare profesională,  Institutul de

Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova

 

2016   Certificat de formare profesională continuă,

UASM, catedra ,,Electrificarea şi automatizarea

mediului rural”, Chișinău, Republica Moldova

 

2015   Certificat acordat pentru organizarea şi desfăşurarea

Conferinţei republicane ştiinţifico-practice a elevilor

din Colegiile Agricole, Ministerul Agriculturii şi

Industriei Alimentare al Republicii Moldova

 

2013  Certificate of training, Course of the agricultural

colleges teaches, psyhopedagogy module. ESRA.

Chişinău, Republica Moldova

 

2013  Seminar de instruire cu tematica ,, Asigurarea

curriculară şi metodică a obiectului

,,Firma de Exerciţiu” Ministerul Agriculturii şi

Industriei Alimentare al Republicii Moldova,

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

 

2013  Certificat acordat pentru organizarea şi desfăşurarea

Seminarului metodic republican al maiştrilor de

instruire practica ,,Formarea competenţilor

profesionaleîn procesul de instruirea practică

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al

Republicii Moldova, Colegiul Tehnic Agricol

din Soroca

 

2012 Certificat acordat pentru participarea la seminarul

metodic republican ,,Învăţarea autonomă şi autoreglată”

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi,

Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă”

 

1994 Studii superioare de inginer-electronist în

Microelectronică și dispositive cu semiconductori,

Universitatea Tehnică a Molovei

 

1986 Sudii medii de technician electrician în Producerea

aparatajului electronic și electric de automatizare,

tehnicumul electromecnic din Chișinău,

(CEEE în prezent), Republica Moldova

 

COMPETENȚE PERSONALE

 

Limba(i) maternă(e) Română
Alte limbi străine cunoscute

Rusă, engleză

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
                       Rusă C1. Utilizator experimentat
Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
                   Engleză A1/2 Utilizator elementar
Competenţe de comunicare

 

bune competenţe de comunicare dobîndite prin experienţa proprie
Competenţe organizaţionale/manageriale leadership (în prezent, sânt responsabil de gestionarea subdiviziunilor în număr de de o echipă de  96 persoane)
Competenţe dobîndite la locul de muncă o bună cunoaştere a proceselor de Management educațional
Competenţe informatice o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office
Alte competenţe deservirea aparatelor electrice și electronice de uz casnic

 

Permis de conducere B

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

 

Proiecte

 

Livada Moldovei

 

ANEXE

 

copii ale certificatelor de calificare