Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Catedra diriginţilor și pedagogului social

Despre catedre

Catedra diriginţilor și pedagogilor sociali 

Șef de catedră: Solovei Steliana

A absolvit: US Bălți

Grad didactic: doi

Disciplina predată: limba şi literatura română

 

 

Bencheci Vasile

Grupa MA 3/1

Captari Leonid

Grupa TA 3/1

 

Bantoş Ana

Grupa EA 3/1

 

Rusu Elena

Grupa EM 3/1

 

Melnic Angela

Grupa EM 4/1

 

Armaș Alina

Grupa MA 4/1

Pogorevici Corneliu 

Grupa TA 4/1

Cecan Mihai

Grupa EA 4/1

Zagorodniuc Adela

Grupa EA 4/2

Purice Diana

Grupa EM 1/1

Atamanenco Silvia 

Grupa MA 1/1

Gumeni Maria

Grupa TA 1/1

Bugai Victoria

Grupa EA 1/1

 

Slutu Marina

Grupa TA 2/1

Andriuța Ecaterina

Grupa EM 2/1

 

Gîscă Liliana

Grupa EA 2/1

Ora publică la dezvoltarea personală…

Luni, 22 martie, în gupa EA 1/1, s-a desfășurat lecția publică, online, la dezvoltarea personală, cu tema „Atreprenoriatul –opțiune de carieră”. Diriginta Bugai Victoria a utilizat variate metode pentru a informa elevii că antreprenoriatul este o cale importantă pentru o carieră de succes, drept exemplu a fost dat absolventul IP CTAS, Adrian Dumitraș, care este un antreprenor bine cunoscut în întreaga țară. Elevii grupei EA 1/1 s-au arătat interesați de subiectul abordat și au venit cu diferite idei și propuneri cât privește dezvoltarea și creșterea în carieră.

Lecția publică la dezvoltarea personală face parte din Planul de activitate al Catedrei diriginților și pedagogului social, pentru anul de studii 2020-2021.

Spune nu violenței…

Acest subiect a fost discutat în cadrul lecției de dezvoltare personală, în grupa EA 1/1. În calitate de invitați au fost reprezentanții Inspectoratului de Poliție a Raionului Soroca. Elevii s-au arătat interesați de această temă și au dialogat, punând accent pe formele de violență, modalitățile de combatere și de sesizare.

La sfârșitul lecției, sub îndrumarea dirigintei Gîscă Liliana, au completat un chestionar care va servi drept produs.

 

Lecție publică la Dezvoltarea personală…

Luni 4.11.2019 în grupa EM  2/1 s-a desfășurat lecția publică la disciplina Dezvoltarea personală, unde elevii, ghidați de diriginta Rusu Elena, au discutat despre Drepturi și obligații. Lecția a fost dotată cu materiale didactice necesare, fapt ce a sporit atractivitatea subiectului discutat. S-au utilizat metode interactive: lucrul în grup, conversația euristică, jocul de rol, problematizarea. Lecția a culminat cu un produs, în care elevii și-au exprimat opinia referitor la tema obordată.

Lecția publică face parte din Planul de activitate al Catedrei diriginților și pedagogului social, pentru anul de studii 2019-2020.

 

Locatarii căminului au omagiat Profesorul…

Cu prilejul Zilei Profesorului locatarii caminului, ghidați de pedagogul social Ciobanu Galina, au organizat o activitate în care au adus omagiu dascălilor, care zi de zi sunt alături de ei, învățându-i să devină nu doar buni specialiști dar și adevărați Oameni. În cadrul evenimentului s-a realizat și un bun parteneriat cu elevii de la Colegiul „M. Eminescu” din mun. Soroca. Elevii au cântat împreună, au recitat și au slăvit Profesorul. Activitatea face parte din Planul activităților educative în cămin.

 

„Adolescența-vârsta capriciilor și nevoilor”

Marți, 5 martie, în sala de lectură a bibliotecii a fost organizată masa rotundă  „Adolescența-vârsta capriciilor și nevoilor”, la care au participat elevi din diferite grupe. Aceștia au definit adolescența și au explicat noțiunile de „capricii” și „nevoi”, au argumentat, au dezbătut subiectul și au explicat, în viziunea lor, care sunt capriciile și nevoile adolescenților.

Activitatea a fost organizată și moderată de diriginții Melnic Angela și Rusu Elena care și-au propus să dezvolte competența de cooperare, în scopul realizării unui produs. Activitatea a trezit interes elevilor, aceștia au fost activi în dezbatere și au demonstrat competențe de comunicare în diferite situații. Masa rotundă „Adolescența-vârsta capriciilor și nevoilor” face parte din activitățile dedicate săptămânii catedrei diriginților.

 

S-a dat startul săptămânii Catedrei diriginților…

În perioada 04.03-07.04.2019 în IP CTA Soroca se va desfășura săptămâna Catedrei  diriginților. La ședința din 25.02.2019 a fost aprobat planul activităților pentru această săptămână.

Luni, 04.02.2019 în grupa UC 4/1, diriginta Gatman Olimpia a petrecut lecția publică ”Încălzirea globală”. Elevii au fost informați referitor la pericolul încălzirii globale, aceștia au urmărit un film, în baza căruia au discutat asupra temei. La fel, elevii și-au expus opinia și au dat soluții pentru a rezolva problema. Lecția a inclus diverse metode de lucru: conversația euristică, problematizarea, argumentarea, lucrul în echipă, explicația, fapt ce a dus la realizarea obiectivelor.

 

Vorbim corect, vorbim românește…

Sub acest generic, luni, 28.01.2019, s-a desfășurat activitatea extracurriculară, organizată și moderată de profesoara de Limba și literatura română, Melnic Angela. La concurs au participat grupele EM2/1, EA2/1 și EA 2/2. Concursul a inclus mai multe probe la care elevii și-au demonstrat abilitățile de vorbire literară și cunoașterea normelor gramaticale ale limbii române. La sfârșitul activității-concurs, elevilor le-au fost oferite diplome. Activitatea face parte din planul Catedrei diriginților și pedagogului social și se desfășoară mai mulți ani la rând, având drept scop promovarea valorilor naționale și, în special, a limbii române.

 

Lecție publică la dirigenție „Cariera –perspective de viitor…”

Luni,26 noiembrie, 2018, dirigintele grupei MA 3/1, Zaporojan Victor, a prezentat o lecție publică la dirigenție, cu tema: „Cariera –perspective de viitor…”. Obiectivul de bază a fost ca  elevii să conștientizeze care sunt factorii cei mai importanți într-o carieră de succes. Astfel, elevii și-au expus opiniile la subiect într-un mini eseu,după care au discutat, în baza mai multor citate, despre ceea ce este cariera. Lecția a inclus metode moderne de predare-evaluare, s-a utilizat Pawer-Point-ul ceea ce a sporit interesul și dorința elevilor de a cunoaște subiectul predat. Lecția face parte din Planul de activitate al Catedrei diriginților și pedagogului social.

 

 

Locatarii căminului știu să joace dame…

În incinta căminului IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca s-a desfășurat un mini-turneu la Joc de dame. Locatarii căminului și-au încercat puterile la acest gen de sport. Corectitudinea desfășurării concursului a fost supravegheată de antrenoarea Ada Odajiu. După mai multe runde cei mai buni jucători s-au dovedit a fi:

Locul I- Sorocean Vadim;

Locul II- Pavliuc Vladislav

Locul III- Timuș Eduard

În final câștigătorilor le-au fost înmânate diplome.

Activitatea face parte din Planul de lucru al pedagogului social.

 

Lecție publică la dirigenție… O viață sănătoasă- fără tutun, alcool și droguri…

Cu ocazia Zilei Tineretului în grupa EA 2/1,dirigintele Cecan Mihai a petrecut o lecție publică la dirigenție cu tema: „O viață sănătoasă- fără tutun, alcool și droguri… ”. Lecția a fost centrată pe elev, astfel că aceștea și-au expus opinia cu privire la dauna tutunului, alcoolului și drogurilor asupra sănătății și vieții. S-au utilizat mai multe spoturi video de sensibilizare, iar momentul culminat a fost un spot pe care l-au realizat chiar elevii gr. EA 2/1. Obiectivele lecției au fost atinse cu succes, dovadă au fost și concluziile făcute de elevi la finele lecției.

Video

 

În incinta Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, a fost organizat un parteneriat de către profesorii: Patraşcu Larisa, Sandu Nicolae şi Caretnicov Irina, cu genericul  „Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă”. Activitatea a avut ca scop consilierea părinţilor cu privire la strategiile de relaţionare şi comunicare cu copii lor, în vederea formării comportamentelor adecvate. În cadrul acestei măsuri educative, d-l Sandu N., şeful secţiei „Mecanica”, a relatat despre problemele cu care se confruntă tinerii în momentul de faţă, indicând totodată frecvenţa şi succesele pe care le au elevii din Colegiu, secţia „Mecanica”.

Elevii s-au bucurat de roadele succesului, fiind menţionaţi cu câte o diplomă, fiindu-le înmânate de către d-l director.

În cadrul acestei activităţi festive au fost implicaţi profesorii, elevii şi părinţii acestora, venind cu un colaj de piese muzicale, cu recital de poezii atât din creaţia unor scriitori renumiţi, cât şi din creaţia proprie. Deasemenea am savurat din farmecul unui vals primăvăratic, care ne-a trezit dragostea în sufletele noastre, căci dansul este limbajul ascuns al sufletului.

 

De ziua Femeii…

Ziua Ințernaționala a Femeii a fost marcata la Colegiu, printr-o activitate  extraordinala, la care s-a cîntat si s-a omagiat Femeia. Elevii au dedicate poezii celor mai dragi ființe, mamelor, bunicilor, profesoarelor, si colegelor. La fel reprezentantele sexului frumos au fost felicitate si de directorul Colegiului, Costantin Nesterenco, care a specificat rolul și importanța Femeii în viața chiar și în univers. În finalul activitații în semn de recunoștința, doamnele prezente în sala, au primit în dar câte lalea.

 

Lansarea cărţilor despre evenimentul din Transnistria…

Ziua de 27.02.2017 a fost una semnificativă pentru Col. Teh. Agricol din Soroca, deoarece a  vut loc o activitate extradidactică dedicătă celor 25 de ani de la încetarea războiului depe Nistru. Oaspete de onare  a fost  Alexandru Cimbriciuc, preşidintele Uniunii Veteranilor de război, Soroca, care a preyentat elevilor  despre şi cărţile. În memoria unui afiţer de poliţie şi Eroi soroceni război de la Nistru” Acestorul le-a vorbit  elevilor despre idea  scrierii acestei cărţi şi a menţionat că în aceasta carte sunt descrise acele evinemente de 1992 de la Nistru, cear din spusele morţilor acelori şi-a parţicipanelor a acest  război. Activitatea  a avut un profund moment educaţii în spiritul patriotic.

 

Eroi din Afganistan comemoraţi la CTA Soroca

Eroi căzuţi în războiul din Afganistan au fost comemoraţi şi la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. La data de 13.02.2017 elevii colegiului au avut o intîlnire cu veteranii de război aceştea şi-au depănat graznicele amintiri. Activitatea a prezentat interes celor prezenţi, mai des prin faptul că veteranii au răspuns şi la diferite intrebări. Memoria eroilor este o amintire veşnic în finalul întălnirii.

În perioada 09.03.2016-16.03.2016, în Colegiul Tehnic Agricol s-a desfășurat săptămîna „Catedrei diriginților și pedagogilor  sociali”, care a inclus un variat program de activități:

09.03.2016-“Infracțiunea-rău social și rău individual”-prof. Bugai Victoria

10.03.2016-“Poluarea mediului”-prof. Slutu Marina

11.03.2016-seminar cu diriginții și profesorii “Adolescența-provocare pentru părinți și profesori”-prof. Valuța Livia

15.03.2016-“Fii amabil și fă bine”-prof. Ungurean Boris

16.03.2016-“Consumul de substanțe nocive”-prof. Armaș Alina

E de menționat faptul că elevii au manifestat interes la participarea în cadrul activităților și au demonstrate cunoștințe la subiectele propuse. Chiar la început de semestru elevii au fost antrenați în mai multe activități extracurs.

 

„Pîinea – izvorul vieţii”, este una din ele

Activităţi dedicate lui Gr.Vieru, cu genericul Gr.Vieru, lacrima neamului, s-au desfăşurat în februarie. În cadrul săptămînii catedrei Diriginților și pedagogilor sociali, s-au desfășurat mai multe activități extracurriculare: Activitatea respectivă, Viitorii absolvenți optează pentru o gricultură ecologică s-a desfășurat cu ajutorul informativ al reprezentanților Camerei de Comerț din Soroca.

Diriginții tineri tot dau dovadă de inițiativă și desfășoară activități care abordează teme general –umane Mașinile – vinovate de poluarea mediului.

Și profesorii de discipline de cultură generală, dar și diriginți, în același timp, implică elevii în activități.

De exemplu, ora extracurs la disciplina Matematica, poate fi una foarte interesantă:

Săptîmăna catedrei s-a încheiat cu activități dedicate sărbătorilor de primăvară:

Cu genericul Femeie frumoasă – cu suflet de trandafir

Iar cei interesați de cultură, au putut asista la activitatea  Cultura antică prin prisma societății contemporane.

Specialitățile colegiului

Colegiul este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate, creată în scopul pregătirii specialiştilor pentru activităţi de organizare şi aplicare în domeniul agriculturii, industriei alimentare şi alte ramuri ale economiei naţionale.