Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Șef secție Comisie de Evaluare Internă și Asigurarea a Calității

1.Date generale

Nume/Prenume:

 

    Gîscă Liliana

or. Soroca, str.Studenților 13/19

tel. 060868982

liliana.gisca.80@mail.ru

Data, luna, anul nașterii:      20.06.1980
Studii : 2003-2007 Universitatea de Stat ,, Alecu Russo”,

licențiat în drept, profil – jurisprudență,

specialitatea ,,Drept și Activitate Vamală”

 

Activitatea profesională: 01.09.2012, Colegiul ,, Prometeu”E.P.T- Soroca – profesor,

18.08.2016,  IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca – bibliotecar , profesor.

 

Evoluţia profesională: 2020 până în prezent – Șef  Comisia de Evaluare Internă și Asigurarea a Calității al IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.

 

2016- 2020 profesor de discipline socio- umane, IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca grad didactic II.

 

Stagii: 2013 – Institutul de Formare Continuă, recalificare profesională la specialitatea: ,, Psihopedagogie”.
Limbi cunoscute:

 

–          Limba română – Maternă

–          Limba rusă – Vorbire/scriere

–          Limba franceză – Dicţionar

Competențe de comunicare: –          Dețin bune abilități de comunicare, creativitate dobîndite prin domeniul de formare profesională,realizarea unei cooperări și colaborări cu colegii de serviciu.
Competențe dobîndite la locul de muncă: –          O bună capacitate de adaptare la situații noi, realizarea eficientă și în timp scurt a cerințelor și sarcinilor acordate. Adeptă de a munci în echipă,flexibilă.
Interese:

 

–          Lectura

–          Tehnologiile informaţionale

–          Problematica actuală în ştiinţa administraţiei ca proces, activitatea pedagogică ca sferă ocupaţională.