Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Despre instituție

Colegiul are un patrimoniu extins, care include unități de învățământ, laboratoare, unități de producție, diverse ateliere și depozite.

De-a lungul anilor de activitate:

79 ha

terenuri agricole

463

elevi

2

ateliere didactice

Instituţia de învăţământ are  o istorie de peste un secol. În anul 1907, la iniţiativa primăriei şi Zemstvei judeţene, în Soroca, este deschis un liceu de băieţi; în diferite perioade avînd statut de Şcoală Secundar Tehnică Agricolă, Tehnicum de Mecanizare şi Electrificare, Sovhoz-Tehnicum de Mecanizare şi Electrificare a Agriculturii şi prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova, din iunie 1992, reorganizat în Colegiu Tehnic Agricol din Soroca. Colegiul este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate, creată în scopul pregătirii specialiştilor pentru activităţi de organizare şi aplicare în domeniul agriculturii, industriei alimentare  şi alte ramuri ale economiei naţionale.

În Colegiu se instruiesc circa 450 de elevi, la 4 programe de formare profesională:

  • Specialitatea „Electromecanică” ;
  • Specialitatea „Electrificarea agriculturii” ;
  • Specialitatea „Exploatarea tehnică a transportului auto” ;
  • Specialitatea  „Mecanica agricolă”.

 

Specialistul are o pregătire teoretică şi practică care îi  permite să activeze ca organizator la repararea şi deservirea tehnicii electronice în reţeaua de deservire socială a populaţiei.

Pe parcursul anilor de activitate, pentru sectorul agroalimentar al Republicii Moldova, au fost pregătiţi peste 29 de  mii de specialişti. Colegiul se mândreşte de absolvenţi şi cei care au activat în instituţia noastră, care au devenit oameni renumiţi: profesori, directori de întreprinderi, manageri, jurişti, funcţionari publici:  Grigoraş Andrei-erou al muncii, r-nul Drochia; Usatîi Andrei – erou al muncii, r-nul Floreşti; Moţpan Dumitru – ex.Preşedinte al Parlamentului RM; Oleinic Nicolae – ex.Vice prim-ministru, ex. deputat în Parlamentul RM; Şerepitco Constantin şi Cebotari Igor. – veterani soroceni ai războiului de pe Nistru, distinşi cu Ordinul „ Ştefan cel Mare”; Muntean Constantin – scriitor; Postolatii Vitalii – academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ambros Tudor – profesor universitar la UTM; Popovici Gheorghe – profesor universitar la UTM; Earhan Tudor – doctor habilitat UASM, fost profesor în Colegiu;  Marinciuc Aurel – profesor universitar UTM;  Serbin Vladimir – conf. univ.UASM; Vidraşco Ion conf. univ.; Deren Vladimir – conf.univ.UASM; Cebotari Pavel – manager S.A. „Oclanda Agro” ;  Sochirca Vasile – „VIS Agromag”, Spinei Victor – şeful poliţiei municipale Soroca, Sîrghi Vadim – şeful Secţiei Evidenţă şi Documentare a populaţiei, doctor în ştiinţe,  Ghilas Rodion – şeful Secţiei de Examinare şi Evidenţă  a Transportului or.Soroca, Ghilas Gavril – şeful poliţiei rutiere Soroca, Valuţa Profir – primar de Bădiceni, Ursachi Cozma  – primar de Rubleniţa, Bric Serghei – primar de Stoicani ş.a.

Baza de studii, trai şi agrement.

IP CTAS dispune de 3 blocuri de studii, clase dotate, laboratoare necesare pentru realizarea planurilor de învățământ, sală de sport reparată capital, ateliere didactice: prelucrări mecanice, lăcătușărie, sudare, forjărie, cantină și cămin.

Cabinetele, laboratoarele şi alte obiecte pentru desfăşurarea procesului educaţional sunt dotate cu utilajul şi echipamentul necesar pentru realizarea planurilor de învăţământ pentru fiecare specialitate.

Activitatea metodică din colegiu  este orientată spre perfecţionarea profesională a cadrului didactic, dezvoltarea potenţialului creativ, ceea ce contribuie la sporirea calităţii şi eficienţei educaţionale. Pe parcursul procesului educaţional, pentru cadrele didactice cu experienţă avansată şi tinerii specialişti, se organizează diverse activităti metodice de tipul: conferinţe ştiinţifice, seminare, mese rotunde, acordarea asistenţei metodice individuale.  Aceste activităţi contribuie  la actualizarea competenţelor psihopedagogice şi de specialitate, însuşirea abilităţilor profesionale, perfecţionarea calităţii procesului de învăţămînt, prin stimularea inovaţiei pedagogice. Fondul bibliotecii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca constituie de 45 378 ex. volume: cărţi şi ediţii periodice, ce includ literatură din diferite domenii, inclusiv în limba română – 28 539 ex.

Numărul de titluri: 6 431. Colecţia de manuale constituie 25 764 ex., în limba română: 16 423  ex. Manuale de specialitate: 12 678 ex., în limba română 5 969 ex. Manuale de cultură generală: 13 086 ex., în limba română: 10 454 ex. Colecţia de literatură artistică a bibliotecii constituie 11 167 ex. Biblioteca, fiind sprijin semnificativ al procesului educaţional, se străduie să răspundă cerinţelor de informare documentară, lectură şi studiu ale elevilor, cadrelor didactice şi celorlalte categorii de persoane.

Instruirea practică se realizează în cele 12 laboratoare, 4 ateliere,  pe cele 79 ha de teren agricol ale Colegiului și în gospodăriile agricole din raion. Ani la rînd Colegiul se plasează pe primul loc în raion, printre gospodăriile cu suprafaţa de până la 100 ha. Baza tehnică – materială este dotată cu utilaj modern, ce  permite  obţinerea roadei înalte.   Concomitent cu diploma de absolvire elevii obţin profesii muncitoreşti: conducător auto BC1 şi tractorist-maşinist.

Profesorii Colegiului realizează lucrul experimental şi de cercetări ştiinţifice.

Profesorii – diriginţi proiectează şi realizează activităţi educaţionale care dezvoltă la elevi capacităţi creative, socioculturale şi formează de competenţele necesare unei personalităţi multilateral dezvoltate. În cadrul activităţilor avem invitaţi personalităţi de vază din oraş şi raion: parlamentari, consilieri, jurişti, absolvenţi, medici etc.

În timpul liber elevii activează în cercuri la discipline, cercuri artistice şi secţii de sport (fotbal, baschet, volei, tenis, lupte universale). Sportivii noştri sunt binecunoscuţi în întreaga ţară şi peste hotare.

Ne mândrim cu elevii: Oleineac P.-campionul țării la K-1, 2015; Rusu C.-absolventul Colegiului-multiplu campion la diferite lupte marțiale; Procopii Vl.-medaliat cu argint la Campionatul țării Combat Sambo, 2015; Rusu Ilie-medaliat cu argint la Campionatul țării la K-1, 2015; Țâpordei Viorel-medaliat cu bronz la Campionatul țării la K-1, 2015; Todirean Iurii, Ovcean Aik-medalii de aur la Campionatul Euro-Asiatic la lupte Voievod 2015. La nivel de raion elevii au performanţe la toate tipurile de sport. În ultimii ani sunt campioni la volei,baschet, fotbal.