Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Activități extracurriculare.

Echipament tehnic SMART pentru IP CTAS

În speranța îmbunătățirii procesului educațional agricol, cu suportul proiectului UE DevRAM și susținerea Centrului Educațional Pro Didactica, IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a beneficiat de o donație de echipament tehnic SMART: 2 display-uri interactive; 2 laptopuri Asus ZenBook; 2 TV Smart Samsung. Display-urile interactive, deja, au fost instalate și a fost realizată o instruire de bază pentru folosirea lor. Astfel, competențele profesionale specifice disciplinelor de specialitate vor fi formate la un număr mai mare de elevi, care vor beneficia de instruire cu supot TIC performant,

@Susține educația agricolă!

 

Astăzi, 31 iulie, pe câmpurile IP CTAS, a demarat procesul de recoltare. Acesta, din cauza condițiilor meteorologice, a început puțin mai târziu, dar sperăm să avem o roadă bogată.

 

Astăzi, 30.06.2021, directorul IP CTAS, C.Nesterenco, și șeful secției Mecanica, N.Sandu, participă la evenimentul de încheiere al proiectului „DevRAM”, partea I ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, care este organizat pe câmpul demonstrativ de soia, la Institutul de Cercetări a Culturilor de Câmp „Selecția” din Bălți.
Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), în parteneriat cu Asociația Donau Soja din Austria și Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. Scopul principal al evenimentului este trecerea în revistă a principalelor activități și realizări.
Participanții la eveniment sunt reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Moldova, ai Ambasadei Austriei în Republica Moldova, MADRM, MECC, MSMPS, institutelor de cercetare, instituțiilor de învățământ profesional tehnic din sectorul agroalimentar, parteneri de dezvoltare.

FELICITĂRI ELEVULUI ȘI PROFESOAREI!

 

 

Ziua Europei a fost marcată și în IP CTAS…

În contextul zilelor Europei 2021, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, s-a desfășurat, online, activitatea extracurriculară cu genericul „Europa la noi acasă”. La activitate au participat elevi din diferite grupe și diriginți, iar în calitate de invitați au fost primarul mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, președinta ONG „Casa Speranțelor”, Valentina Onica și secretarul Consiliului municipal Soroca, Marcel Bușan. Elevii au vorbit despre importanța Uniunii Europene în dezvoltarea RM în eseuri cu tema „Europa la noi acasă”. Invitații au informat despre beneficiul pe care l-a avut Soroca de pe urma implementării proiectelor finanțate de UE. Elevii IP CTAS s-au arătat interesați de cele discutate și chiar au solicitat să fie realizate activități în parteneriat cu ONG-ul „Casa Speranțelor”, mai ales că tineri fiind au idei cum ar face să aducă „Europa la noi acasă”.

Activitatea realizată face parte din Planul activităților extracurriculare, pentru anul de studii 2020-2021.

 

 

 

Azi, 9 mai, conform fișei tehnologice, la grâul de toamnă se execută ultima lucrare, până la recoltare. La această lucrare, deja, elevii nu participă, deoarece sunt în vacanța de Paște. Pe câmpurile didactice ale IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, au fost executate toate lucrările, cu respectarea cerințelor agrotehnice.

 

În cadrul Consiliului de administrație, au fost oferite diplomele elevilor și profesorilor- coordonatori, învingători ai diverselor concursuri naționale. La Conferința științifico-practică a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic, domeniul Inginerie și activități inginerești,  elevii- Cenușa V., Rîbac Vl. și profesorii- Verbițchi Mihai, Cecan Mihai, s- au învrednicit de Premiul mare.
Iar elevii Vlas Vl. , Grușcean Al. și profesoara Melnic Angela au obținut Mențiune, în cadrul concursului național Festivalul ” Focul din vatră „, în memoriam D. Matcovschi.
Felicitări, elevilor și profesorilor!!!

Azi, 29 aprilie, grupa MA 4/1, a început lucrarea agricolă – hrănirea suplimentară a grâului de toamnă. În februarie, am administrat câte 120 kg la hectar cu NRU-0.5 și, acum, mai administrăm încă 120 kg la hectar, dar, deja, cu SZ-3,6. Anul trecut, am recoltat câte 3.4 t la hectar. Sperăm, și în acest an, să contribuim cu roade înalte la securitatea alimentară a țării.

 

Ziua Drapelului – marcată la IP CTAS

Astăzi, 27 aprilie 2021, în regim on-line, elevii și profesorii IP CTAS au participat la activitatea extracurriculară dedicată drapelului, cu genericul: „27 aprilie- Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova”.
Activitatea, realizată de către profesoara de Istorie, Atamanenco S., face parte din planul activităților extracurs și are scopul de a promova dragostea de țară și neam. Elevii au avut posibilitatea să vizioneze secvențe de film, care relatează despre istoria drapelului, să recite poezii, dar și să se dea cu părerea cu referire la importanța drapelului.

Azi, 24 aprilie, grupa MA4/1 a început semănatul florii-soarelui. Ieri, condițiile climaterice nu ne-au permis, dar sperăm că sâmbătă și duminică să reușim, deoarece, la începutul săptămânii viitoare, sunt prognozate ploi. Concomitent cu semănatul, se administrează și îngrășăminte. Nutrim speranța să avem o roadă nu mai mică decât anul trecut, două tone jumătate la hectar.Astăzi, 14 martie, online, s-a desfășurat etapa instituțională a Concursului național Cel mai bun plan de afaceri. Au fost prezentate 5 idei noi, iar cele care s-au plasat pe locul I și II vor participa la etapa regională. Scopul Concursului este de a dezvolta competențele antreprenoriale ale elevilor din învățământul profesional tehnic.
Mulțumim elevilor și profesorilor-coordonatori, pentru implicare.

Felicitări elevilor, Vlas Vladimir, Grușcean Alin, gr.EM2/1, și profesorului-coordonator, Melnic Angela, care s-au învrednicit de diplomă de gradul III,  în cadrul Proiectului Național cu participare internațională Creangă, veșnic verde…

Concursul a fost o oportunitate de implicare pentru 99 de elevi și 62 de mentori din peste 20 de instituții de învățământ din țară și de peste hotare.

Bravo, participanților!

 

Astăzi, 23 februarie, începând cu ora 500  dimineața, responsabilii de practică și elevii grupei MA 4/1 au fost implicați în introducerea îngrășămintelor, prima hrănire suplimentară a grâului de toamnă. Conform cerințelor agrotehnice, au fost introduse 120 kg de îngrășăminte minerale. Datorită faptului că este respectată tehnologia, chiar și anul precedent, când majoritatea agricultorilor au recoltat o roadă mică, IP CTAS s-a bucurat de o roadă de 3400 kg/ha.

Următoarea, a II-a hrănire, va fi realizată în luna aprilie, tot de elevii gr. MA 4/1, aceasta fiind Practica tehnologică, prevăzută de planul de învățământ.

La data de 16.02.2021, a avut loc semnarea noului Contract colectiv de muncă, pentru anii 2021-2026 de către Părţile implicate în negocieri: Directorul IP CTAS, în persoana dlui C. Nesterenco şi Preşedintele Comitetului sindical IP CTAS, în persoana dnei V.Bugai.

Prezentul Contract s-a încheiat pe o perioadă de 5 ani şi intră în vigoare din momentul semnării de către părţi.

 

Luni, 15 februarie, în incinta bibliotecii IP CTAS, elevii au adus un omagiu marelui poet basarabean, Grigore Vieru.

În cadrul activității intitulată ”Gr. Vieru, poet al neamului nostru”, profesorii și elevii și-au mângâiat sufletele și s-au delectat cu cele mai frumoase poezii și melodii , gustând din roadele creației vierene.

Activitatea a fost dedicată celei de-a 86-a aniversare de la nașterea remarcabilului poet al neamului.

 

 

Dacă eşti tânăr şi doreşti să-ţi deschizi o afacere, vino aici!

Cu acest îndemn, vine Incubatorul de afaceri, Soroca, care a deschis FabLab – laborator digital de oportunităţi şi inovaţii.

La acest eveniment, a participat şi administraţia IP CTAS cu un grup de elevi. Evenimentul a avut scopul de a informa tinerii despre suportul de care se pot bucura, atunci când vor să iniţieze o afacere.

În cadrul programului de parteneriat educațional (mobilitatea academică), elevii anului IV, specialitatea ”Electrificarea agriculturii”, din IP Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, au fost prezenți la lecția- online desfășurată de profesorul Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, Pușcaș Valeriu. Domnul Valeriu, în cadrul disciplinei ”Producerea, transportul și distribuția energiei electrice”, grație competenței sale profesorale, a reușit activ să-i implice pe elevi în procesul de învățare. Profesorul, reușit, a îmbinat diverse forme și tehnici de predare, demersul educațional a decurs la un înalt nivel științific. Astfel de forme de cooperare dintre instituții de învățământ sunt binevenite și produc un impact pozitiv asupra elevilor.

Campania de informare – 2021

,,Fii fermier informat, pentru o viață mai bună la sat’’

Pe data de 26 ianuarie, Agenţia de intervenţii şi plăţi  pentru agricultură, AIPA, a organizat o sesiune de informare cu tematica ” Procedura de acordare a Subvențiilor Postinvestiționale și Subvențiilor în Avans pentru Start-upuri”. Elevii anului IV ai IP CTAS  au avut posibilitatea să-şi consolideze competenţele antreprenoriale, ghidaţi de profesoara de discipline economice, Bugai Victoria, aceştea au participat on-line la acest seminar.

                         

                                                        Săptamâna memoriei Holocaustului…

În contextul Săptămânii memoriei Holocaustului, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost organizată o masă rotundă, la care profesoara de istorie Atamanenco Silvia, împreună cu diriginta gr. EM 1/1, Purice Diana au discutat cu elevii despre victimele Holocaustului. Elevii au urmărit și un scurt material video despre tragicul eveniment. Activitatea a avut drept scop sensibilizarea tinerilor fața de prejudecăți și nedreptate și combaterea rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță, aceasta s-a desfășurat cu respectarea strictă a normelor în contextul pandemiei. Masa rotundă a fost organizată în parteneriat cu biblioteca colegiului, unde elevii au putut vedea și o expoziție de carte dedicată Holocaustului.

De asemenea, subiectul a fost abordat și printr-o expoziție de desene și fotografii.

 

E în puterea ta să oprești epidemia HIV…

Sub acest generic în IP CTAS a fost organizată a activitate on-line, la care au participat elevii colegiului. Ședința de informare a fost ghidată de coordonatorul Consiliului Elevilor,Gîscă Liliana, în parteneriat cu centrul „Pro Viața” din mun. Soroca. Elevii au discutat despre maladia SIDA și consecințele bolii asupra sănătății. Elevilor le-au fost prezentate și materiale informative. Aceasta activitate face parte din acțiunile de informare dedicate Zilei Mondiale de combatere a SIDA, care este marcată, anual, la 1 decembrie.

                                   Noi performanțe pentru tinerii din IP CTAS…

„Munca decentă și creșterea economică” acesta a fost genericul concursului la care a participat și elevul IP CTAS, Reu Marcel, din gr. EA 3/1, președintele Consiliului Elevilor din colegiu. Ghidat de profesoara de discipline economice, Bugai Victoria, elevul a avut o prezentare deosebită, pentru care s-a învrednicit de  mențiune. Concursul a fost organizat, on-line, de Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, acesta a avut drept scop promovarea tinerilor care au idei ingenioase și originale la subiectul cum printr-o muncă decentă poți crește economia. La fel concursul a pus în valoare posibilitatea tinerilor de a se face cunoscuți publicului, ceea ce îi va ajuta să descopere oportunități de promovare, dar și de a transmite mesajul că obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt un interes vital pentru toată omenirea.

Suntem mândri de elevul Reu Marcel și profesoara Bugai Victoria și le urăm succese.

                                           

                                      Avem grijă de înverzirea plaiului…

În Săptămâna Tineretului elevii IP CTAS au participat la acțiunea de plantare a copacilor și florilor: „Un arbore și o floare pentru a noastră sărbătoare.” Elevii, ghidați de diriginți, respectând normele în condițiile pandemiei, au plantat mai mulți copaci pe teritoriul colegiului și au amenajat și o alee cu crizanteme. Întrucât pandemia impune restricții pentru desfășurarea altor tipuri de activități extracurriculare cu prilejul Zilei Tineretului, tinerii de la IP CTAS s-au relaxat prin ași aduce aportul la înverzirea plaiului.