Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Activități extracurriculare.

01.03.2024. Martie, bine-ai venit !

Cu prilejul sosirii primăverii elevii colegiului, ghidați de diriginții grupelor, au organizat o frumoasă expoziție de mărțișoare cu genericul „Martie, bine-ai venit !”. Imaginația a întrecut așteptările, minunatul simbol al Primăverii, a fost confecționat din materiale diferite, inclus din piese auto. La fel Consiliul Elevilor, coordonați de profesoara Liliana Gâscă, au donat cadrelor didactice câte un mărțișor, însoțit de alese urări. Astfel de activități sunt organizate în fiecare an și fac parte din Planul activităților extracurriculare, având drept scop promovarea tradițiilor și valorilor naționale.

29.02.2024. În IP CTAS au fost comemorați eroii soroceni căzuți în războiul de pe Nistru
Tradițional, în preajma zilei de 2 martie, în IP CTAS este organizată activitatea de comemorare a eroilor căzuți în războiul din Transnistria şi în acest an elevii au asistat la o lecție de educație patriotică. La activitate au fost prezenți veterani de război, printre care şi angajați ai colegiului. Preşedintele Uniunii Veteranilor, Alexandru Cimbriciuc, le-a vorbit celor prezenți despre valoarea păcii şi suveranității RM pentru care au luptat şi penru care au murit 10 soroceni. Directorul colegiului, Constantin Nesterenco, le-a mulțumit veteranilor pentru tot ce au făcut şi i-a chemat pe elevi să fie adevărați bărbați şi patrioți ai neamului. La rândul lor, elevii IP CTAS, în parteneriat cu elevii Colegiului de Arte, au adus un omagiu eroilor prin cântece şi poezii. Activitatea ” Transnistria- lacrima națiunii” este parte a Planului activității secției „Educație”.

14.02.2024 IP CTAS a fost omagiat poetul Grigore Vieru…

De Ziua marelui poet Grigore Vieru, în biblioteca IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Grigore Vieru, verbul de lumină”. Profesoarele de limba și literatura română, Melnic Angela și Solovei Steliana, au dialogat cu elevii despre viața și creația poetului. Elevii au prezentat opera viereană într-o metaforă grafică, punând accent pe motivele cheie din poezii- mama, patria, limba română, ars poetica și dragostea. Activitatea a culminat cu vizionarea filmului „Grigore Vieru la Soroca…”.

22.01.2024 Masă rotundă- Victimele Holocaustului

IP Colegiul Agricol din Soroca a demarat Săptămâna memoriei Holocaustului. În acest context, profesoara de istorie, Atamanenco Silvia, a organizat o masă rotundă, cu elevii, unde au discutat despre victimele Holocaustului. Profesoara le-a prezentat elevilor și un material video la acest subiect. Activitatea face parte din Planul activităților extracurriculare a colegiului, și este organizată anul în preajma Zilei de 27 ianuarie, având drept scop sensibilizarea tinerilor față de prejudecăți și nedreptate, promovarea toleranței și combaterea rasismului, antisemitismului și a altor forme de intoleranță.

15.01.2024

„ Ca un luceafăr am trecut prin lume…”

De ziua nașterii marelui poet Mihai Eminescu, 15 ianuarie, elevii colegiului au participat la o masă rotundă cu genericul „Ca un luceafăr am trecut prin lume…”. Profesoarele de limba și literatura română, Solovei Steliana și Melnic Angela, au dialogat cu elevii despre viața și creația geniului literaturii române. Elevii au răspuns la întrebări, și-au expus opinia referitor la importanța operei eminesciene pentru literatura și cultura noastră, au urmărit secvențe video despre Mihai Eminescu, au audiat poezii și romanțe pe versurile poetului. Activitatea a avut drept obiectiv cultivarea sensibilității pentru valoarea operei eminesciene și personalitatea marelui poet- Mihai Eminescu. În același context, la bibliotecă a fost organizată și o expoziție de carte.

09.11.2023

În IP CTAS au fost sărbătoriții Bobocii

Ingenioși, erudiți, talentați, descurcăreți și foarte nostimi așa s-au dovedit a fi elevii anului I de la IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, care au sărbătorit „Balul Bobocilor”. Cele patru grupe EA1/1, EM 1/1, TA 1/1 și MA 1/1, ghidați de diriginții, Gîscă Liliana, Procopii Mariana, Slutu Marina și Patrașcu Larisa, s-au prezentat extraordinar la probele din concurs. Elevii și-au demonstrat creativitatea la prezentarea grupei, au fost amuzanți la tema de acasă- o zi din viața de elev în IP CTAS, au improvizat lecții, au demonstrat antrenamente sportive, au cântat și au dansat. Bobocii au purtat și costumație specifică, fapt ce a sporit farmecul activității. Juriul, în frunte cu directorul colegiului, Constantin Nesterenco, a dat o înaltă apreciere participanților în concurs, astfel grupele de la secția „Electrotehnică și energetică,” EA 1/1 a obținut Locul I, iar EM 1/1- Locul II, grupele de la secția „Mecanica”, TA 1/1 s-a poziționat pe Locul I, iar MA 1/1- Locul II. Bobocii au fost premiați cu diplome. Activitatea „Balul Bobocilor” face parte din Planul activităților extracurriculare dedicate Săptămânii Tineretului.

08.11.2023

În IP CTAS s-a desfășurat concursul „Tineri și Erudiți”

Elevii anului IV, de la secția „Electrotehnică și energetică” au participat la concursul „Tineri și Erudiți”. Cele două echipe cu nume simbolic- „Amper” și „Volt” și-au demonstrat cunoștințele teoretici și abilitățile practice în domeniul specialității. Elevii au răspuns la întrebări teoretice, au rezolvat probleme și au montat scheme electrice. Corectitudinea desfășurării probelor a fost supravegheată de un juriu, care a dat și aprecieri concurenților. În final, elevii au fost premiați cu diplome, care au fost înmânate de directorul IP CTAS, Constantin Nesterenco. Locul I l-a obținut echipa „Amper”, grupa EM 4/1, iar Locul II- echipa „Volt”, grupa EA 4/1. Concursul s-a desfășurat în cadrul Săptămânii Tineretului și a fost organizat de profesorii de specialitate, Cecan Mihai și Ursu Alexandru.

07.11.2023

În IP CTAS continuă activitățile dedicate Zilei Naționale a Tineretului

În cadrul Săptămânii Tineretului, elevii grupelor TA 2/1 și EM 3/1 și-au încercat puterile la „Starturi vesele”. Cele două echipe- „Fulger” și „Rapizii” au fost testați la nouă probe sportive. Cu dispoziție bună, băieții s-au întrecut cum au putut ei mai bine. Corectitudinea desfășurării competițiilor a fost supravegheată de un juriu și profesorii de educație fizică, Victor Spinei și Alexei Guzun. În final, pe locul I s-a clasat echipa „Rapizii”, gr. EM 3/1, iar locul II a revenit echipei „Fulger”, gr. TA 2/1.

06.11.2023

În IP CTAS a început Săptămâna Tineretului
În IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca s-a dat startul Săptămânii Tineretului. Zilnic, elevii vor fi implicați în activități extracurriculare. Luni, a fost ziua educației ecologice, ghidați de diriginți, elevii s-au implicat la salubrizarea teritoriului colegiului. La fel, au fost plantați copaci, în mica livadă, au fost sădite și flori. Activitatea a avut drept obiectiv implantarea responsabilității și respectului față de mediul ambiant, formarea conștiinței ecologice.

31.10.2023

Elevii IP CTAS au participat la Campionatul mun. Soroca la baschet pentru juniori

În perioada 24-27 octombrie, echipa de baschet a IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a participat la Campionatul mun. Soroca la baschet pentru juniori. Competițiile au avut loc între liceele și colegiile din mun. Soroca. Elevii colegiului, antrenați de profesorul Alexei Guzun, au prezentat jocuri frumoase, clasându-se pe Locul III. Le dorim succese și pe viitor.

27.10.2023

S-a încheiat „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”
Activitățile din „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane” au culminat cu o discuție a elevilor cu reprezentantul Inspectoratului de Poliție Soroca. „Nu fiți indiferenți- protejați-vă!” acesta a fost îndemnul oamenilor legii pentru elevii IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Discuția a fost una constructivă, elevii au răspuns la întrebări și au primit o informație utilă referitor la problema traficului de persoane. În cadrul activității s-a realizat un bun parteneriat între IP CTAS și Inspectoratul de Poliție Soroca.

25.10.2023

Masă rotundă „Spunem NU traficului de ființe umane”

În incinta bibliotecii IP CTAS a fost organizată o masă rotundă unde s-a discutat subiectul „ Spunem NU traficului de ființe umane”. Elevii gr. MA 1/1, ghidați de diriginta Patrașcu Larisa, au vorbit cu interes la această temă. Accentul s-a pus pe ce cunosc elevii despre trafic, care sunt tipurile, cine poate deveni victimă, cum se pot informa corect și unde pot să se adreseze în caz dacă au fost traficați. Masa rotundă face parte din activitățile realizate în cadrul „Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane”.

23.10.23

Continuă „Săptămâna de lupta împotriva traficului de ființe umane”
În IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca continuă „Săptămâna de lupta împotriva traficului de ființe umane”. Subiectul a fost discutat și în cadrul orelor de dezvoltarea personală. Diriginții grupelor TA 1/1 și EM 1/1, Slutu Marina și Procopii Mariana le-au vorbit elevilor despre problema traficului de ființe umane în Republica Moldova. La rândul lor, elevii s-au implicat activ în discuții, au lucrat în echipe, și-au prezentat opiniile, concluziile, realizând un bun parteneriat: elev-elev, elev- profesor. Lecțiile au fost realizate în contextul marcării „Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane”.

19.10.2023

Elevii din IP CTAS sunt informați despre traficul de ființe umane
În IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca se desfășoară „Săptămâna de lupta împotriva traficului de ființe umane”. Zilnic, sunt organizate activități de prevenire a traficului de ființe umane, astfel elevii și-au prezentat ideile, la acest subiect, în cadrul unei expoziții de desene. Diriginta gr. EA 1/1, Găscă Liliana, a desfășurat o lecție, care a avut drept obiectiv sensibilizarea tinerilor despre riscurile și consecințele traficului de ființe umane. Activitățile fac parte din Planul activităților extracurriculare și sunt organizate și la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării al RM, în contextul marcării „Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane”.

05.10.23

n IP CTAS a fost marcată Ziua Profesorului
De Ziua lor profesională, cadrele didactice de la IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca au fost întâmpinați cu muzică și aplauze din partea elevilor, iar după ore aceștia au participat și la o activitate extracurriculară cu genericul „De ziua Ta, iubite Profesor…”. Elevii le-au adus un omagiu dascălilor prin cântece, poezii și dansuri. O surpriză au fost dansatorii de la clubul de dans „Prestige”, din mun. Soroca, Alexandru Popovschi și Cătălina Cucer, care au întregit atmosfera sărbătorii cu un „Vals de toamnă”. De asemenea, profesorii i-au admirat și pe dansatorii formației „Nistrenii”, băieții de la IP CTAS și fetele de la Colegiul „M. Eminescu”, conduși de Nadejda Gorpin. În mesajul său, directorul colegiului Constrantin Nesterenco i-a felicitat pe profesori menționând importanța muncii lor în formarea tinerilor specialiști, la fel directorul a înmânat câte o Diplomă din partea Ministerului Educației pentru profesoarele Elena Rusu și Angela Melnic. Activitatea face parte din Planul activităților extracurriculare și a fost organizată de diriginta grupei EA 3/1, Adela Zagorodniuc, în parteneriat cu Consiliul Elevilor, coordonator Liliana Gîscă.

Expoziție – A venit Toamna… și din nou e Ziua TA, iubite Profesor
Cu prilejul Zilei Lucrătorului din Învățământ în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost organizată și o expoziție, în cadrul căruia elevii, ghidați de diriginți, au prezentat bogățiile toamnei. Creativitatea elevilor a întrecut așteptările, astfel că cei care au urmărit expoziția au rămas plăcut impresionați. Expoziția a fost parte a activităților extracurriculare dedicate Zilei Profesorului.

01,10,2023

IP CTAS a participat la Festivalul Național al Mărului…
IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a participat la cea XII-a ediție a Festivalului Național al Mărului, desfășurat în mun. Soroca. Deși instituția nu are livezi și nu cultivă mere, pregătește specialiști pentru sectorul agrar. Elevii colegiului, ghidați de maiștri de la instruirea practică, au confecționat mere, ingeniozitatea a întrecut așteptările- așa că diferite piese auto s-au transformat în machete în formă de măr. La fel a fost amenajată o expoziție cu bogățiile toamnei, un loc aparte l-a avut și pâinea coaptă din grâul crescut pe câmpurile colegiului. Catedrele și-au prezentat, în cadrul expoziției, diferite machete caracteristice specialităților. Participarea la acest festival a fost o bună oportunitatea pentru realizarea unui obiectiv major- orientarea profesională și ghidarea în carieră a tinerilor.

O nouă performanță la cursa de alergare
În mun. Soroca s-a desfășurat cursa la alergare dedicată Săptămânii Europene a Sportului, IP Colegiul Tehnic Agricol a fost reprezentat de elevii grupei TA 4/1, Costachi Dan și Costachi Radu. Și de această dată sportivul Costachi Dan a demonstrat performanțe, clasându-se pe Locul II. Felicitări și succese pentru viitor.

01.09.2023 În IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a sunat clopoțelul…

Elevii, profesorii, alături de părinți și conducerea colegiului, au pășit, cu mari speranțe, într-un nou an de studii. Circa 120 de elevi ai anul I, au completat șirul celor care-și fac studii în această instituție cu frumoase și bogate tradiții. În cadrul festivității dedicate Zilei de 1 Septembrie, directorul IP CTAS, Constantin Nesterenco, i-a felicitat pe elevi și cadrele didactice cu prilejul unui nou început de an școlar. La fel directorul a înmânat și Diplome de merit pentru elevii care s-au învrednicit de performanțe la olimpiade, menționați au fost și profesorii care au muncit alături de ei. În cadrul activității, elevii anului II și III i-au felicitat pe colegi și pe dascăli printr-un recital de poezie și cântece. Activitatea a continuat cu ora de suflet cu genericul „Moldova Europeană”, unde elevii, ghidați de diriginți au vorbit de valorile europene și viitorul european al țării noastre.

15.05.2023.   Ziua Familiei a fost marcată în IP CTAS
Ziua Internațională a Familiei a fost marcată în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca printr-o activitate extracurriculară cu genericul „Familia-leagănul valorilor”. Oaspeți de onoare au fost familiile Seredenco și Scutari, în care cresc și se educă șase și respectiv patru copii. Elevii colegiului au venerat Familia prin cântece, recital de poezie și dansuri. O frumoasă surpriză pentru publicul spectator a fost cântecul „Familia mea”, interpretat de profesoara Elena Rusu și fiica sa Iustina. Un alt moment emoționant a fost și prezența în scenă a familiei profesoarei Diana Purice, copiii dumneaei au recitat deosebit de frumos „Rugă pentru părinți.”. La rândul său, preotul Andrei Seredenco a vorbit despre valoarea familiei în societate, îndemnându-i pe elevi să-și iubească și să-și aprecieze familiile pentru că ele sunt cel mai de preț dar pe care îl avem. Activitatea face parte din Planul de activitate al secției „Educație” și a fost organizată de șefa secției, Steliana Solovei în colaborare cu diriginta gr. MA1/1, Elena Rusu.

Elevii din IP CTAS au făcut cunoștință cu programul „ JOBOTECA”…

Sesiunile de informare în domeniul antreprenoriatului continuă în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Luni, 3 aprilie, formatori din cadrul proiectului JOBOTECA- Startup Moldova au vorbit elevilor anului II și III despre idei de afaceri și identificarea acestora. La fel și elevii au venit cu idei destul de ingenioase, care ar putea deveni o afacere profitabilă. Urmează 3 sesiuni de școlarizare on-line, după care va fi selectată și finanțată cea mai reușită idee de afacere. „JOBOTECA” este un program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii.

27.03.2023  În IP CTAS s-a desfășurat „Târgul ideilor de afaceri”…
Competențele antreprenoriale au fost promovate cu succes în cadrul „Târgului de afaceri”. Mai mulți elevi din anul IV de studii au venit cu idei destul de ingenioase, care ar putea fi o afacere profitabilă, printre acestea se numără: fabricarea produselor de panificație, vânzarea automobilelor, chiria automobilelor, reparația telefoanelor și calculatoarelor. În premieră, în acest an, la „Târgul ideilor de afaceri” au participat și doi profesori din colegiu, Marina Slutu- producerea fructelor și pomușoarelor și Leonid Captari, care este pasionat de confecționarea articolelor din piele. Ideile de afaceri au fost apreciate de un juriu din care a făcut parte și Lilia Catruc, directorul Filialei Soroca a Camerei de Comerț și Industrie a RM. Directorul Filialei Soroca a Camerei de Comerț și Industrie a RM a salutat frumoasa tradiție din IP CTAS de a organiza, în fiecare an, acest târg și i-a încurajat pe elevi chiar să-și facă o afacere accesând granturi și diferite proiecte. La fel și directorul colegiului, Constantin Nesterenco, i-a felicitat pe participanți și le-a înmânat diplome. Activitatea a fost organizată de profesoara Victoria Bugai și face parte din Planul activităților extracurriculare.

07.03.2023   Sărut, Femeie, mâna Ta…
În ajunul Zilei de 8 Martie, elevii din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca au adus un omagiu Femeii. Chiar de dimineață doamnele au fost întâmpinate cu muzică și mesaje de felicitare din partea elevilor. La fel, bărbații au lăsat și câte un gând în scris pentru distinsele Doamne. Minunatul chip al Femeii a fost elogiat și în cadrul activității extracurriculare „Sărut, Femeie, mâna Ta…”, unde elevii au recitat versuri, au cântat și au dansat. Cu un mesaj special a venit în fața doamnelor directorul colegiului, Constantin Nesterenco. Pe lângă urările de bine și înaltele aprecieri, femeile au primit în dar, din partea directorului, și o dedicație muzicală din creația proprie. În cadrul activității s-a realizat și o frumoasă colaborare dintre IP CTAS și Colegiul de Arte „N. Botgros”, prin intermediul dansatorilor. Activitatea a fost organizată de diriginții grupelor EM 1/1, EM 2/1, EA 1/1- Cecan Mihai, Melnic Angela și Ursu Alexandru și face parte din Planul secției „Educație”.

01.03.2023 Primăvara a venit cu un mărțișor în IP CTAS
Primăvara a venit cu un mărțișor pentru fiecare profesor. Astfel, au început ziua de 1 martie în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Consiliul Elevilor, ghidați de coordonatorul Liliana Gîscă, au donat profesorilor câte un mărțișor cu prilejul sosirii primăverii. În același context, a fost organizată și o expoziție de mărțișoare, confecționate de elevi. Imaginația tinerilor a întrecut așteptările, chiar și diferite piese au fost transformate în mărțișoare.

27.02.2023    Transnistria- lacrimă și dor…
Acesta este genericul activității extracurs realizată de către elevii IP CTAS, ghidați de profesoara Adela Zagorodniuc. Activitatea a fost un omagiu adus eroilor care au luptat în războiul din Transnistria. Lecția de educație patriotică, de care au parte elevii instituției, este înțeleasă mai ușor atunci când aceștia interacționează cu legendele vii ale conflictului. La activitate au fost prezenți Alexandru Cimbriciuc, președintele reprezentanţei Soroca a Uniunii Naţionale a Veteranilor de Război pentru Independenţa Republicii Moldova și veteranii Ion Vascauțan, Anatolii Braniști, Mihail Ciobanu și profesorii colegiului Mihai Pîrlii și Valeriu Pușcaș, participanți la acel conflict armat. Președintele UNVR Soroca le-a vorbit elevilor despre tragicul eveniment și despre felul în care au luptat pentru a apăra țara, independența și integritatea acesteia. Elevii implicați au recitat versuri și au cântat melodii, care reflectă tematica abordată. Cu o dedicație specială a venit și directorul Colegiului, Constantin Nesterenco, care a prezentat spectatorilor un clip video, dedicat oamenilor și evenimentelor de atunci. Un mesaj de admirație și mulțumire, în numele tuturor celor prezenți, a fost rostit și de șefa secției „Educație”, Steliana Solovei. Evenimentul este parte a Planului de activitate a secției „Educație”.

14.02.2023Elevii din IP CTAS l-au omagiat pe Gr. Vieru…
Elevii din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca i-au adus un omagiu marelui poet Grigore Vieru. Îndrumați de profesoarele de limba și literatura română, Melnic Angela și Mandric Veronica, tinerii au recitat poezii din creația viereană, au audiat cântece pe versurile poetului, interpretate de elevul Alexandru Ciobanu și au vorbit despre importanța creației lui Gr. Vieru pentru literatura și cultura națională. Șefa secției „Educație”, Solovei Steliana, le-a povestit celor prezenți despre legătura pe care a avut-o poetul cu Soroca și despre faptul că sorocenii au reușit să-i înveșnicească numele printr-un bust, o stradă și o școală, care poartă numele de Gr. Vieru. De asemenea, la Soroca a fost realizat și un film despre colaborarea poetului cu sorocenii „GRIGORE VIERU LA SOROCA – Vă las dorul meu durut şi nădejdea de la Prut”.

23.01.2023 Masă rotundă – „Holocaustul, cel mai negru capitol în istoria sec. XIX”…
În contextul evenimentelor dedicate Săptămânii memoriei Holocaustului, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Holocaustul, cel mai negru capitol în istoria sec. XIX”. Profesoara de istorie, Atamanenco Silvia, le-a vorbit elevilor prezenți la activitate despre calvarul pe care l-au trăit oamenii în perioada Holocaustului. La fel și elevii au venit cu informații despre tragicul eveniment. În calitate de oaspete la această activitate a fost reprezentantul etniei rome, Robert Cerari, președintele ONG-ului „BARE – ROM”, care a povestit cum au avut de suferit romii în acele grele timpuri și cum mii de romi și evrei au fost masacrați. Masa rotundă a avut drept obiectiv promovarea memoriei Holocaustului și a culturii toleranței în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță. Activitate face parte din Planul secției „Educației”. De asemenea, la acest subiect, în sala de lectură a bibliotecii, a fost organizată și expoziție de carte, iar pe holul colegiului o expoziției de desene.

16.01.2023 La sfat cu Eminescu…
„La sfat cu Eminescu” acesta a fost genericul mesei rotunde organizate în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Elevii, ghidați de diriginta gr. EM 3/1, Diana Purice și profesoara de limba română, Steliana Solovei, au vorbit despre valoarea operei eminesciene în cultura națională. Accentul s-a pus pe lectura poeziilor din creația marelui poet, au fost auditate și cântece pe versurile lui M. Eminescu. Prin intermediul acestei activități a fost adus un omagiu Luceafărului poeziei românești, a cărui zi de naștere a fost marcată pe data de 15 ianuarie, zi în care, în țara noastră, este sărbătorită și Ziua Națională a Culturii. Activitatea face parte din Planul secției „Educație”.

26.12.2022   În IP CTAS s-a desfășurat activitatea extracurriculară dedicată sărbătorilor de iarnă…
Atmosfera feerică a sărbătorilor de iarnă s-a simțit în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Elevii gr. MA 1/1, coordonați de diriginta Elena Rusu, au pregătit un frumos spectacol dedicat Sfintelor sărbători. Elevii au colindat, vestind Nașterea Domnului Iisus Hristos, au urat, au dansat, au cântat venirea Noului An, dorindu-le tuturor pace, sănătate, prosperitate succese și binecuvântări cerești. În mesajul său de felicitare, directorul IP CTAS, Constantin Nesterenco le-a mulțumit organizatorilor pentru frumoasa activitate și a menționat că elevii din colegiul au demonstrat încă o dată faptul că sunt talentați, și sunt cei mai buni. La fel directorul le-a dorit celor prezenți ca magia sărbătorilor să vină în fiecare casă, aducând bunăstare și numai bucurii. Activitatea dedicată Sărbătorilor de iarnă face parte din Planul activităților extracurriculare.

28.11.2022   În IP CTAS a fost marcată Ziua Agricultorului
Tradițional, în ultima duminică a lunii noiembrie este sărbătorită Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare. Sărbătoarea a fost marcată, într-un mod special, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Întrucât instituția pregătește, mai bine de un veac, specialiști pentru sectorul agrar, această sărbătoare este una importantă și pentru viitorii agricultori. Printr-un program artistic elevii, ghidați de diriginta gr. TA 4/1, Marina Slutu, au adus un omagiu plugarului, slăvind munca acestuia: s-a cântat, s-au recitat poezii și s-a dansat, realizându-se și un frumos parteneriat cu elevii de la Colegiul de Arte din Soroca. Printre invitați s-a numărat și producătorul agricol Victor Solovei, absolventul colegiului, care nu doar i-a felicitat pe cei prezenți cu prilejul sărbătorii, dar le-a vorbit elevilor despre avantajele profesiei pe care și-au ales-o. În mesajul său de felicitare, directorul IP CTAS, Constantin Nesterenco, a menționat importanța instituției în pregătirea specialiștilor și le-a dorit mult succes atât elevilor cât și profesorilor. Directorul a înmânat mai multe diplome angajaților colegiului cu ocazia sărbătorii, dintre care două diplome din partea MAIA. La fel și directorul a primit diplomă din partea ministerului, în semn de apreciere pentru munca depusă. Activitatea dedicată Zilei Agricultorului face partea din Planul secției „Educație”.

DSC_0921 DSC_0926 DSC_0965 DSC_0968 DSC_0973

14.11.2022 S-a încheiat Săptămâna Tineretului în IP CTAS…
Săptămâna Tineretului a culminat, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, cu o excursie la SRL „Tehrubsor” din s. Rublenița, r-nul Soroca. Elevi din diferiți ani de studii, însoțiți de șefa secției „Educație”, Steliana Solovei și diriginta gr. EM 3/1, Purice Diana, au vizitat una din cele mai bune gospodării agricole din raion. Directorul SRL „Tehrubsor”, Ghenadie Muntean, i-a ghidat pe elevi și le-a prezentat utilajele agricole de ultimă generație. Gospodăria deține combine și tractoare performante, și toată tehnica necesară pentru executarea lucrărilor agricole. Producătorul agricol le-a vorbit elevilor despre felul în care activează gospodăria, prezentându-le și depozitele unde se păstrează producția agricolă. Elevii au avut un dialog constructiv cu agentul economic în ceea ce privește succesul unei afaceri în agricultură. Ghenadie Muntean i-a îndemnat pe elevi să îmbrățișeze această profesie pentru că rămâne a fi una prestigioasă, un exemplu în acest sens este gospodăria pe care o conduce. Excursia face parte din Planul activităților extracurriculare și a avut drept scop orientarea în carieră a viitorilor specialiști.

10.11.2022 Lecție de orientare în carieră…
Elevii anului III și IV de studii din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca au participat la o lecție de orientare în carieră cu tema „Tehnologii avansate, posibilități nelimitate”. Reprezentanții companiei „Diaz Tech”, specializată în vânzarea mașinilor și utilajelor agricole, de ultimă generație, le-au vorbit elevilor despre ofertele pentru angajare în cadrul companiei, dar și despre posibilitățile de a efectua stagiile de practică. Compania este dotată cu service-uri auto și specialiști calificați unde elevii au putea să preia experiență și să aplice cunoștințele în practică, în ceea ce privește reparația și întreținerea tehnicii agricole. Viitorii tehnicieni s-au arătat interesați de ofertele propuse. Activitatea s-a încadrat perfect în Săptămâna Tineretului, care se desfășoară în IP CTAS.

08.11.2022. În IP CTAS se desfășoară Săptămâna Tineretului…
În IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca se desfășoară Săptămâna Tineretului, dedicată Zilei Internaționale a Tineretului, care este marcată pe 10 noiembrie. Elevii colegiului au venit cu idei ingenioase, decorând „Arborele tinereții”, menționând că tinerețea este cea mai frumoasă vârstă- a viselor, speranțelor și realizărilor. Consiliul Elevilor, ghidați de coordonatorul Liliana Gâscă, au organizat o masă rotundă la care au discutat, cu colegii, subiectul bullyingului. Activitățile din Săptămâna Tineretului fac parte din Planul secției „Educație”.

31.10.2022.  În IP CTAS a fost marcată Ziua automobilistului…
Elevii din anul IV de la specialitățile „Mecanica agricolă” și „Exploatarea tehnică a transportului auto” au marcat Ziua automobilistului printr-o Victorină, grupa TA 4/1- „Formula 1” și grupa MA 4/1- „Jaguar”.
Activitatea a inclus mai multe probe- prezentarea echipelor, răspuns la întrebări teoretice, proba practică- asamblarea unei piese auto și probe distractive. Prestanța și cunoștințele elevilor au fost apreciate de un juriu, din care au făcut parte directorul IP CTAS, Constantin Nesterenco, profesori de specialitate și directorul școlii auto „AutoSor”, Artur Dolganiuc. În finalul activității participanții au fost premiați cu diplome: echipa „Jaguar”-Locul II, iar echipa „Formula 1”-Locul I. Directorul IP CTAS a înmânat și o diplomă de mulțumire pentru colaborare directorului școlii auto „AutoSor”, Artur Dolganiuc. Activitatea face partea din Planul activităților extracurriculare și a fost organizată de șefa Catedrei „Mecanica”, Maria Gumeni.

19.10.2022. În IP CTAS continuă „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”…
În IP Colegiul Tehnic Agricol continuă activitățile în cadrul Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”. Diriginta gr.MA 1/1, Rusu Elena, a organizat o discuție cu elevii la această temă. Elevii au fost familiarizați, mai detaliat, cu fenomenul traficului de ființe umane. S-a vorbit și despre cauzele traficului, despre etapele acestui fenomen. Elevii au aflat și unde trebuie să se adreseze în cazul în care au fost victime sau cunosc cazuri de trafic de ființe. De asemenea, în cadrul activității a fost prezentat și un filmuleț la acest subiect. În final, elevii au realizat și un test, prin care au demonstrat că lecția a fost însușită la nivel. La rândul lor, elevii gr. EA 2/1 au realizat un desen, prin care îndeamnă colegii că „Viața NU e de vânzare”. Activitățile din „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane” fac parte și din Planul secției „Educație

18.10.2022.  Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane…
În contextul Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca se desfășoară activități de prevenire a traficului de ființe umane. Astfel, elevii colegiului au reprezentat subiectul dat în desene și au discutat cu reprezentanții procuraturii la această temă, în cadrul unei mese rotunde. Tinerii au manifestat interes pentru această temă și au dialogat constructiv cu oamenii legii. „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane” se desfășoară în perioada 17-23 octombrie, al 11-lea an consecutiv.

05.10.2022. De Ziua TA, Mărite Dascăl!…
O adevărată atmosferă de sărbătoare s-a simțit astăzi în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, de Ziua lor profesională, Dascălii au fost omagiați într-un mod special. Elevii, ghidați de diriginții gr. EA 3/1, Victoria Bugai și gr. TA 2/1, Cornel Pogorevici, au pregătit un extraordinar program artistic, cu genericul „De Ziua TA, Mărite Dascăl!”. Elevii și-au demonstrat talentele în domeniul muzicii și recitalului de poezie. Profesorii s-au delectat în acorduri de saxofon, chitară și acordeon, atât piesele instrumentale cânt și cel vocale au fost interpretate de elevii colegiului- Ghilețchi Liviu, Ciujmar Andrei, Ciobanu Alexandru, Vintilescu Ilie, Armaș Vladislav și Vovc Andrei. La fel în cadrul activității profesorii au avut parte de mai multe surprize din partea Consiliului Elevilor, a Consiliului Locatarilor Căminului și din partea gr. EM 3/1, diriginte Purice Diana. În mesajul său, directorul IP CTAS, Constantin Nesterenco a felicitat cadrele didactice, menționând importanța Profesorului în creșterea și formarea tinerii generații, dorindu-le tuturor sănătate, pace și frumoase realizări. De asemenea, directorul a mulțumit elevilor și profesorilor pentru frumoasa activitate realizată. Sărbătoarea a culminat cu o horă. Activitatea face parte din Planul secției „Educație”.

04.10.2022 Expoziție de ikebane…
„Emoție de toamnă” sub acest generic, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, a fost organizată o expoziției de ikebane. Elevii, ghidați de diriginți, au prezentat „emoțiile toamnei” în idei foarte ingenioase. Bogățiile toamnei au prins contur în imaginația elevilor, astfel ikebanele bucură ochiul și mângâie sufletele. Mulțumim elevilor și diriginților pentru implicare. Activitatea face parte din Planul secției „Educație”.

16.09.2022 Elevii din IP CTAS au dat o mână de ajutor la salubrizarea malului râului Nistru…
În ajunul Zilei Mondiale a Curățeniei, marcată la 17 septembrie, un grup de elevi de la IP Colegiul Tehnic Agricol au mers să facă curățenie pe malul râului Nistru. Elevii, ghidați, de profesoara Diana Purice, au strâns saci de gunoi, aducându-și astfel aportul la salubrizarea uneia din cele mai problematice zone ale urbei. Acțiunea a fost organizată în parteneriat cu AO „Eco Sor” și a avut drept scop sensibilizarea cetățenilor referitor la păstrarea mediului înconjurător. Activitatea face parte și din Planul secției „Educație”.

08.09.2022 Elevii IP CTAS ajută la salvarea unei vieți…
Chiar în Ziua de sărbătoare, când IP CTAS împlinește 115 ani, mai mulți elevi ai colegiului au răspuns apelului să doneze sânge pentru a ajuta o persoană să supraviețuiască. Întâmplător sau nu, persoana care are nevoie de ajutor este chiar fiul unuia dintre foștii directori ai Colegiului. Am întins această mână de ajutor cu mari emoții, în amintirea celui care a înscris o filă în istoria IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.

În perioada 27-30 iunie, 23 de elevi ai IP CTAS, însoțiți de coordonatoarea Consiliului de elevi din instituție, șeful secției CEIAC, Gîscă Liliana, au participat la workshop-ul ”Impulsionarea învățământului tehnic superior cu vizite tematice pentru românii de pretutindeni din Republica Moldova”, realizat de către Universitatea Dunărea de Jos, Galați. În acest scop, au fost organizate mai multe vizite tematice în cadrul întreprinderilor din Brăila și Galați: Proiectul ”Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea” Rexdan, Galați; Stația de epurare, Brăila; șantier naval VARD, Brăila; Stația pilot SIA și Corp Q piscicultură Galați – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați.
Tot acolo, elevii IP CTAS au susținut un spectacol, în Grădina Publică din Galați și au jucat și un meci amical de fotbal cu echipa Universității. Impresionați de tehnica de joc a elevilor noștri, dar și de pregătirea fizică bună, aceștia au fost invitați de către administrația Universității să-și continue studiile la una dintre specialitățile instituției.
Amintim că IP CTAS a semnat anterior un acord de parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos, Galați, iar aceste activități, realizate în comun, sunt obiective ale acordului.
Directorul Colegiului, Nesterenco Constantin, în numele administrației IP CTAS, aduce sincere mulțumiri conducerii Universității „Dunărea de Jos”, pentru colaborare, pentru invitația la workshop, pentru ospitalitatea și respectul cu care au fost tratați elevii noștri, dar și pentru invitația lansată elevilor de a învăța și de a face parte din echipa de fotbal a Universității.

Luni, 23.05.2022

Pentru elevii din IP CTAS FAMILIA este TOTUL…
S-au unit ca într-o familie, este vorba de elevii grupelor EA 1/1, EM 1/1, EM 2/1 și TA 2/1, care, ghidați de diriginții Zagorodniuc Adela, Melnic Angela, Purice Diana și Gumeni Maria, au petrecut o activitate extracurriculară cu genericul „Familia mea”. Elevii au reprezentat familia și valorile acesteia prin diverse metode: arborele cu idei, acrostih, desene și un recital de poezie. Scopul activității a fost promovarea valorilor familiei, oferind elevilor informații utile despre rolul și importanța relațiilor într-o familie, care trebuie să fie bazate pe dragoste, stimă, ajutor reciproc și comunicare nonviolentă. De asemenea, în cadrul activității s-a realizat un bun parteneriat între elevi din diferite grupe, diferiți ani de studii și diferite specialități, și un parteneriat reușit- elevi-profesori. Activitatea face parte din Planul secției „Educație”, dar s-a pus accent și pe Dispoziția Guvernului RM, cu privire la organizarea și desfășurarea activităților consacrate Zilei Familiei în anul 2022.

Miercuri, 27.04.2022

În IP CTAS a fost marcată Ziua Drapelului de Stat al RM…

Ziua Drapelului a fost marcată în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Deși sunt în vacanță, elevii grupelor EM2/1, EM3/1, EM1/1, EA1/1, EA2/1 și TA2/1 împreună cu diriginții Purice Diana, Procopii Mariana, Melnic Angele, Zagorodniuc Adela, Bugai Victoria și Gumeni Maria au organizat o expoziție tematică. Cele „Trei Culori” au fost prezentate destul de ingenios. Scopul acestei expoziții a fost punerea în valoare a Tricolorului – simbol național al Republicii Moldova, care reflectă principiile democratice, istoria și tradițiile poporului nostru și unește trecutul, prezentul și viitorul.

Sâmbătă, 26.03.2022

Elevii IP CTAS au participat la Concursul „Descoperă orașul tău”…
Deși sunt zile de odihnă, elevii IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca au dat curs invitației Consiliului Raional al Tinerilor din Soroca să participe la Concursul raional pentru tineret „Descoperă orașul tău”. Concursul a avut drept obiective promovarea destinațiilor turistice din mun. Soroca, ridicarea nivelului de pregătire a tinerilor și petrecerea utilă a timpului liber. Chiar dacă concursul s-a desfășurat cu unele abateri de la regulamentul stabilit, băieții de la IP Colegiul Tehnic Agricol au reușit să rezolve sarcinile puse, descoperind locațiile necesare. În finalul concursului participanții au fost menționați cu diplome și premii bănești din partea Consiliului Raional Soroca.

Luni, 14.02.2022

Elevii din IP CTAS l-au omagiat pe marele poet Gr. VIERU
”Nu sunt ațâtia ochi pe pământ, câtă frumusețe în jur” (Gr. Vieru)
Astăzi, la 87 de ani de la nașterea geniului literaturii basarabene, Gr. Vieru, elevii IP CTAS și profesoarele de limba și literatura română, Solovei St. și Melnic A, i-au adus un omagiu prin explorarea operei, în cadrul activității
„Gr. Vieru – poetul verbului matern„.
Elevii, online, au recitat poeziile preferate și au audiat cântece scrise pe versurile poetului.
Activitatea face parte din planul activităților secției Educație.
Ar putea fi o imagine cu 7 persoane, ecran şi text care spune „Doina meet.google.com/ssa-ecyp-cne Fuego parinteasca ycTaHoBлeHbl pacwиpeHиR, KoTopble moryT noBлиRTb Ha Ka4ecTBo Bbl3oBa. noApo6Hee nponycTиTb Botnari Covrig Alexandru Nicolai Țenti A Alexandru Ciobanu Marius Nesterenco Steliana Solovei VESISTANC M Vanea VaneaVizitiu Vizitiu 15:04 ewe ssa-ecyp-cne 4eл. ROU 14.02.2022”
Ar putea fi o imagine cu 6 persoane, ecran şi text care spune „Doina meet.google.com/ssa-ecyp-cne uego ycTaHoBлeHbl pacwиpeHиR, KoTopble moryT noBлиRTb Ha Ka4ecTBo Bbl3oBa. M noApo6Hee nponycTиTb Mihai Braniște Covrig Alexandru ¥ … Nicolai Țenti A Alexandru Ciobanu Alexei Botnang 6Ty Steliana Solovei VESISTANG Vanea Vizitiu 15:04 ewe 13 4eл. ssa-ecyp-cne coлHe4Ho ROU 14.02.2022”
Ar putea fi o imagine cu ‎5 persoane, ecran şi ‎text care spune „‎Doina Teodorovici larta-ma meet.google.com/ssa-ecyp-cne Fuego parinteasca ycTaHoBлeHbl pacwиpeHиR, KoTopble moryT noBлиRTb Ha Ka4ecTBo Bbl3oBa. ssa-ecyp-cne 奖 M noApo6Hee nponycTиTb Mihai Braniște و Covrig Alexandru A Nicolai Tenti Alexandru Ciobanu Alexei Botnag BTỷ Steliana Solovei RESISTANC Vanea Vizitiu 15:05 ssa ecyp cne ewe 13 4eл. Bbl 3°C coлHe4Ho ROU 14.02.2022‎”‎‎

Marți, 8.02.22, în cadrul Proiectului Transnațional “Educație on-line fără hotare” cu tema ”Promovarea identității locale prin Firma de exercițiu, etapa 2021-2022” cele 4 echipe din instituțiile:LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU,ROMÂNIA, profesor – coordonator Munteanu Anca, CENTRUL DE RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU COPII DOTAȚI CU PERFORMANȚE, raionul Soroca, profesor – coordonator Stepanyants Maria și IP COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SOROCA profesori – coordonatori Bugai Victoria, Vlas Ghenadie s-au întâlnit într-o altă sesiune online ”Etapa de cercetare”.

Reieșind din restricțiile legate de perioada  pandemică, activitățile de cercetare au fost adaptate în mod corespunzător  – vizitele au fost înlocuite cu tururi virtuale, întâlnirile cu personalități au fost organizate online.

 

27.01.2022

Săptamâna memoriei Holocaustului…
În contextul Săptămânii memoriei Holocaustului, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost organizată o activitate extracurriculară, online, la care profesoara de istorie Atamanenco Silvia, împreună cu elevii au discutat despre victimele Holocaustului. Elevii au urmărit și un scurt material video despre tragicul eveniment. Activitatea a avut drept scop sensibilizarea tinerilor față de prejudecăți și nedreptate și combaterea rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță, aceasta s-a desfășurat cu respectarea strictă a normelor în contextul pandemiei. Activitatea a fost organizată în parteneriat cu biblioteca colegiului, unde elevii au putut vedea și o expoziție de carte dedicată Holocaustului.
De asemenea, subiectul a fost abordat și printr-o expoziție de desene și fotografii.Ar putea fi o imagine cu ‎ecran şi ‎text care spune „‎abatut ceи4ac Ha лaBHom KpaHe 14:14090 Ûelmai Moldova Edinet- S”lviaAm.. Ataman. Cebanlad umai Daniel Golovin ma Cabatut Petru PetruBotoroga populați ز -thvj-ufp ufp Catalin Panait SergiuJ AиTe 3Aecb TeKcT AлR noиcKa o6лa4Ho‎”‎‎
Ar putea fi o imagine cu 3 persoane, ecran şi text care spune „ngw thvị ufp aHe FVLIVE 全 由 Silvia Atamanenco Ceban Vlad R Roma Strutsa Daniel Golovin Bogdan Negrescu c Catalin Panait mиKpoфoH BblKлю4eH 4To6bl HaжmиTo Ha 3Ha4oK mиKpoфoHa. Sergiu S”
Ar putea fi o imagine cu 5 persoane, ecran şi text
Ar putea fi o imagine cu ecran
Ar putea fi o imagine cu ecran

17.01.2022

La sfat cu Eminescu…
„La sfat cu Eminescu” acesta a fost genericul activității extracurriculare, online, organizată în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Profesoarele de limba și literatura română, Melnic Angela și Solovei Steliana, și-au propus să aducă un omagiu marelui poet Mihai Eminescu, cu prilejul zilei de naștere-15 ianuarie. La activitate au participat elevi din diferite grupe împreună cu diriginții, care au savurat din farmecul creației eminesciene. Activitatea extracurriculară „La sfat cu Eminescu” face parte și din Planul secției „Educație”.

Ar putea fi o imagine cu 3 persoane şi ecran

Ar putea fi o imagine cu ‎pasăre şi ‎text care spune „‎Meet zorm-rk https/ google, com/zze zorm- rkf Angela Melnic ceй4ac Ha лaBHom 3KpaHe ے 由 SOMNOROASE PASARELE Pe Se ascund Noapte Doarizvoarele voarele Dorm Angela Melnic tace; grădină Vlad Popovici Marius Gilca Laurentiu Pitiul Victor Cruglea lună, Èiarmonie Noapte bună! Vadim Tugui 15:18 zze-zorm-rkf lon Baltă ewe 4eл. BBeAиTe 3Aecb TeKcT noиcKa ⋮ o6лa4Ho‎”‎‎

Ar putea fi o imagine cu ecran şi text care spune „Angela Melnic ceй4ac Ha лaBHom 3KpaHe x Noaptea potolit ΝΟΑΡΤΕΑ vânăt focul cămin; coele Atunci Albaca 小 fatam oară Angela Melnic Vlad Popovici culci; Marius Gilca linistità Laurentiu Pitiul mijioc Victor Cruglea lină, Vadim ugui o mea zbărcită, păn' nu- nima batrână. 15:17 zze-zorm-rkf Baltă ewe 4eл. BBeAиTe BAecb TeKcT noиcKa 4°℃ o6лa4Ho 15:17”

La 29.12.2021

S-a încheiat Campania „De Crăciun fii mai bun…”
S-a încheiat acțiunea de caritate „De Crăciun fii mai bun…”, lansată de Consiliul Elevilor din IP CTAS, în susținerea colegului Petru, care și-a pierdut vederea la un ochi și are nevoie de transplant de cornee. Președintele CE, Marcel Reu, a transmis banii lui Petru și l-a felicitat cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, încurajându-l cu frumoase urări. La fel, directorul Colegiului, Constantin Nesterenco, i-a urat băiatului ca Noul An să-i îndeplinească marele vis de ași recăpăta vederea. Cine dorește să-i facă o bucurie lui Petru pot dona pe contul:
Card: MASTERCARD
Posesor: SCUTARI VICTORIA
Cod fiscal/IDNP: 2001007003779
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BIC: AGRNMD2X
IBAN: MD73AG000000022593868798
Valuta: MDL
Ar putea fi o imagine cu 4 persoane, persoane în picioare şi interior
Ar putea fi o imagine cu 4 persoane, persoane în picioare şi interior
Ar putea fi o imagine cu 4 persoane, persoane stând jos, persoane în picioare şi interior
Ar putea fi o imagine cu 3 persoane, persoane stând jos, persoane în picioare şi interior
Ar putea fi o imagine cu 3 persoane, persoane stând jos, persoane în picioare şi interior

Astăzi, 23 decembrie, elevii și profesorii IP CTAS au participat la activitatea dedicată sărbătorilor de iarnă. În cadrul acesteia, s-au realizat activitățile prevăzute de Acordul de parteneriat cu IP Colegiul de Arte „N. Botgros„, implicați fiind și elevi ai acestei instituții.

Elevii au venit cu urări de bine și sănătate, iar un grup de profesoare au colindat pe cei prezenți. Activitatea a fost organizată și regizată de diriginții grupelor EA1/1 și EM2/1, Zagorodniuc Adela și Purice Diana.
Cei implicați în activitate au demonstrat că tradițiile sunt frumoase, iar noi trebuie să le respectăm și să le promovăm.
Un mesaj de felicitare a avut și directorul Colegiului, dl. Nesterenco Constantin , dorind tuturor sănătate, succese și un an cât mai reușit.
Activitatea face parte din planul activităților secției Educație.
Toate normele anti-pandemice au fost respectate.
În cadrul Proiectului Transnațional “Educație on-line fără hotare”, cu tema ”Promovarea identității locale prin Firma de exercițiu, etapa 2021-2022”, la data de 6 decembrie, un grup de elevi ai IP COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SOROCA, ghidați de profesorii Bugai Victoria și Vlas Ghenadie s-au întâlnit virtual cu elevi din LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU, ROMÂNIA, professor -coordonator Munteanu Anca și CENTRUL DE RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU COPII DOTAȚI CU PERFORMANȚE, raionul Soroca, profesor – coordonator Stepanyants Maria.
Elevii au salutat această idee de parteneriat și sunt deschiși spre o colaborare frumoasă.
  
La 02.12.2021
Elevii IP CTAS în vizită la Inspectoratul de Poliție Soroca…
 
Inspectoratul de Poliție Soroca a organizat ” Ziua ușilor deschise” , printre invitați la activitate s-au numărat și elevii IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.
Tinerii au avut posibilitatea să facă cunoștință mai detaliată cu ceea ce înseamnă o zi de muncă a unui polițist, și chiar să îmbrace pentru câteva clipe uniforma.
De asemenea, elevii au putut vedea tehnica și utilajele din dotarea Inspectoratului de Poliție Soroca.
Mai mulți elevi au primit și invitație ca să devină polițiști.
Acțiunea ” Bună ziua ” a avut menirea să fortifice dialogul și parteneriatul social.
Amintim, că colegiul are o frumoasă colaborare în acest sens cu Inspectoratul de Poliție, prin participarea angajaților acestuia la diferite activități extracurriculare din planul secției educație.

Ziua Internațională a Toleranței a fost marcată în IP CTAS…

Ziua Internațională a Toleranței a fost marcată în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca în cadrul unei activități online organizată de Consiliul Elevilor, ghidați de coordonatorul Liliana Gîscă. În cadrul activității s-a vorbit despre ce înseamnă a fi tolerant și s-a creat un bun parteneriat între CE din mai multe instituții de învățământ din mun. Soroca la acest subiect. De asemenea, la activitatea au participat specialiști din cadrul Inspectoratul de Poliție Soroca, psihologi de la Centrul Prietenos Tinerilor „Pro Viața” și elevi din diferite grupe ale IP CTAS împreună cu mai mulți diriginți. Activitatea face parte din Planul de lucru al Secției „Educație”, dar totodată s-au realizat și prevederile Circularei Ministerului Educației și Cercetării al RM din 05.11.2021, referitor la marcarea Zilei Internaționale a  Toleranței.

Tinerii din IP CTAS îndeamnă la Toleranță…

În contextul Zilei Internaționale a Toleranței, care este marcată pe data de 16 noiembrie, Consiliul Elevilor din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca îndeamnă să fim toleranți. Asta ar însemna să avem îпțеlеgеrе și respect rесiрrос, dialog și соореrаге iпtrе culturi și ророаrе, реntru acceptarea și аргесiеrеа diveгsității și bogăției сulturаlе, а fоrmеlоr de ехрrimаrе și а calității поаstrе de ființe umane. Fiți toleranți, respectați drepturile celorlalți, la asta ne cheamă tinerii din IP CTAS.

Azi,12.11.2021, sa desfășurat ședința CE, având ca scop organizarea și realizarea activităților planificate pentru luna noiembrie în regim on-line.

La 11 și 12 noiembrie, în cadrul IP CTA Svetlîi, de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost organizată etapa republicană a concursului Cel mai competent mecanic. Fiecare Colegiu din subordinea ministerului, care instruiește elevi la programul de formare profesională Mecanica agricolă, a înaintat câte 2 concurenți. Din cei 8 elevi participanți, elevul IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, Istrati Alexandru, s-a plasat pe locul III și i-a fost decernată diploma cu nominalizarea Cea mai bună arătură.
Felicitări!!!

În cadrul IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, joi, 11.11.2021, a fost organizat, la inițiativa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cu implicarea profesorilor de specialitate din Colegiu, atelierul de lucru cu genericul: Profesiile agriculturii viitorului.
Discuțiile din cadrul activității au fost despre necesitatea modificării ofertei educaționale, pentru a spori atractivitatea specialităților agricole și adaptarea acestora la cerințele pieții muncii

„Un arbore pentru dăinuirea noastră” acesta a fost genericul activității extracurriculare organizate în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Deja al doilea an elevii, împreună cu diriginții, plantează mai multe specii de arbuști și flori. La inițiativa directorului Nesterenco Constantin, în acest an, suprafața plantării a fost extinsă, astfel s-a amenajat ograda colegiului cu mai multe specii de tuia, ienupăr, buxus, hibiscus. De asemenea, au fost plantate și mai multe specii de flori:yucca, crizanteme, bujor lemnos și hortensia. Materialul săditor a fost asigurat de instituție. Activitatea face parte din Planul activităților extracurriculare și a avut drept obiectiv educația ecologică a tinerii generații. În acest context, mulțumim elevilor și diriginților, care s-a implicat activ în această activitate, conștientizând importanța fiecărui om în ocrotirea naturii.

Astăzi, 5 octombrie, de Ziua profesorului, administrația IP CTAS urează sincere felicitări tuturor angajaților din sistemul educațional, dorindu-le sănătate și multe realizări.
Chiar dacă este zi de sărbătoare, toți membrii administrației, împreună cu elevii grupei MA4/1, sunt implicați în procesul de recoltare a florii -soarelui.

Echipament tehnic SMART pentru IP CTAS

În speranța îmbunătățirii procesului educațional agricol, cu suportul proiectului UE DevRAM și susținerea Centrului Educațional Pro Didactica, IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a beneficiat de o donație de echipament tehnic SMART: 2 display-uri interactive; 2 laptopuri Asus ZenBook; 2 TV Smart Samsung. Display-urile interactive, deja, au fost instalate și a fost realizată o instruire de bază pentru folosirea lor. Astfel, competențele profesionale specifice disciplinelor de specialitate vor fi formate la un număr mai mare de elevi, care vor beneficia de instruire cu supot TIC performant,

@Susține educația agricolă!

 

Astăzi, 31 iulie, pe câmpurile IP CTAS, a demarat procesul de recoltare. Acesta, din cauza condițiilor meteorologice, a început puțin mai târziu, dar sperăm să avem o roadă bogată.

 

Astăzi, 30.06.2021, directorul IP CTAS, C.Nesterenco, și șeful secției Mecanica, N.Sandu, participă la evenimentul de încheiere al proiectului „DevRAM”, partea I ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, care este organizat pe câmpul demonstrativ de soia, la Institutul de Cercetări a Culturilor de Câmp „Selecția” din Bălți.
Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), în parteneriat cu Asociația Donau Soja din Austria și Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. Scopul principal al evenimentului este trecerea în revistă a principalelor activități și realizări.
Participanții la eveniment sunt reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Moldova, ai Ambasadei Austriei în Republica Moldova, MADRM, MECC, MSMPS, institutelor de cercetare, instituțiilor de învățământ profesional tehnic din sectorul agroalimentar, parteneri de dezvoltare.

FELICITĂRI ELEVULUI ȘI PROFESOAREI!

 

 

Ziua Europei a fost marcată și în IP CTAS…

În contextul zilelor Europei 2021, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, s-a desfășurat, online, activitatea extracurriculară cu genericul „Europa la noi acasă”. La activitate au participat elevi din diferite grupe și diriginți, iar în calitate de invitați au fost primarul mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, președinta ONG „Casa Speranțelor”, Valentina Onica și secretarul Consiliului municipal Soroca, Marcel Bușan. Elevii au vorbit despre importanța Uniunii Europene în dezvoltarea RM în eseuri cu tema „Europa la noi acasă”. Invitații au informat despre beneficiul pe care l-a avut Soroca de pe urma implementării proiectelor finanțate de UE. Elevii IP CTAS s-au arătat interesați de cele discutate și chiar au solicitat să fie realizate activități în parteneriat cu ONG-ul „Casa Speranțelor”, mai ales că tineri fiind au idei cum ar face să aducă „Europa la noi acasă”.

Activitatea realizată face parte din Planul activităților extracurriculare, pentru anul de studii 2020-2021.

 

 

 

Azi, 9 mai, conform fișei tehnologice, la grâul de toamnă se execută ultima lucrare, până la recoltare. La această lucrare, deja, elevii nu participă, deoarece sunt în vacanța de Paște. Pe câmpurile didactice ale IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, au fost executate toate lucrările, cu respectarea cerințelor agrotehnice.

 

În cadrul Consiliului de administrație, au fost oferite diplomele elevilor și profesorilor- coordonatori, învingători ai diverselor concursuri naționale. La Conferința științifico-practică a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic, domeniul Inginerie și activități inginerești,  elevii- Cenușa V., Rîbac Vl. și profesorii- Verbițchi Mihai, Cecan Mihai, s- au învrednicit de Premiul mare.
Iar elevii Vlas Vl. , Grușcean Al. și profesoara Melnic Angela au obținut Mențiune, în cadrul concursului național Festivalul ” Focul din vatră „, în memoriam D. Matcovschi.
Felicitări, elevilor și profesorilor!!!

Azi, 29 aprilie, grupa MA 4/1, a început lucrarea agricolă – hrănirea suplimentară a grâului de toamnă. În februarie, am administrat câte 120 kg la hectar cu NRU-0.5 și, acum, mai administrăm încă 120 kg la hectar, dar, deja, cu SZ-3,6. Anul trecut, am recoltat câte 3.4 t la hectar. Sperăm, și în acest an, să contribuim cu roade înalte la securitatea alimentară a țării.

 

Ziua Drapelului – marcată la IP CTAS

Astăzi, 27 aprilie 2021, în regim on-line, elevii și profesorii IP CTAS au participat la activitatea extracurriculară dedicată drapelului, cu genericul: „27 aprilie- Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova”.
Activitatea, realizată de către profesoara de Istorie, Atamanenco S., face parte din planul activităților extracurs și are scopul de a promova dragostea de țară și neam. Elevii au avut posibilitatea să vizioneze secvențe de film, care relatează despre istoria drapelului, să recite poezii, dar și să se dea cu părerea cu referire la importanța drapelului.

Azi, 24 aprilie, grupa MA4/1 a început semănatul florii-soarelui. Ieri, condițiile climaterice nu ne-au permis, dar sperăm că sâmbătă și duminică să reușim, deoarece, la începutul săptămânii viitoare, sunt prognozate ploi. Concomitent cu semănatul, se administrează și îngrășăminte. Nutrim speranța să avem o roadă nu mai mică decât anul trecut, două tone jumătate la hectar.Astăzi, 14 martie, online, s-a desfășurat etapa instituțională a Concursului național Cel mai bun plan de afaceri. Au fost prezentate 5 idei noi, iar cele care s-au plasat pe locul I și II vor participa la etapa regională. Scopul Concursului este de a dezvolta competențele antreprenoriale ale elevilor din învățământul profesional tehnic.
Mulțumim elevilor și profesorilor-coordonatori, pentru implicare.

Felicitări elevilor, Vlas Vladimir, Grușcean Alin, gr.EM2/1, și profesorului-coordonator, Melnic Angela, care s-au învrednicit de diplomă de gradul III,  în cadrul Proiectului Național cu participare internațională Creangă, veșnic verde…

Concursul a fost o oportunitate de implicare pentru 99 de elevi și 62 de mentori din peste 20 de instituții de învățământ din țară și de peste hotare.

Bravo, participanților!

 

Astăzi, 23 februarie, începând cu ora 500  dimineața, responsabilii de practică și elevii grupei MA 4/1 au fost implicați în introducerea îngrășămintelor, prima hrănire suplimentară a grâului de toamnă. Conform cerințelor agrotehnice, au fost introduse 120 kg de îngrășăminte minerale. Datorită faptului că este respectată tehnologia, chiar și anul precedent, când majoritatea agricultorilor au recoltat o roadă mică, IP CTAS s-a bucurat de o roadă de 3400 kg/ha.

Următoarea, a II-a hrănire, va fi realizată în luna aprilie, tot de elevii gr. MA 4/1, aceasta fiind Practica tehnologică, prevăzută de planul de învățământ.

La data de 16.02.2021, a avut loc semnarea noului Contract colectiv de muncă, pentru anii 2021-2026 de către Părţile implicate în negocieri: Directorul IP CTAS, în persoana dlui C. Nesterenco şi Preşedintele Comitetului sindical IP CTAS, în persoana dnei V.Bugai.

Prezentul Contract s-a încheiat pe o perioadă de 5 ani şi intră în vigoare din momentul semnării de către părţi.

 

Luni, 15 februarie, în incinta bibliotecii IP CTAS, elevii au adus un omagiu marelui poet basarabean, Grigore Vieru.

În cadrul activității intitulată ”Gr. Vieru, poet al neamului nostru”, profesorii și elevii și-au mângâiat sufletele și s-au delectat cu cele mai frumoase poezii și melodii , gustând din roadele creației vierene.

Activitatea a fost dedicată celei de-a 86-a aniversare de la nașterea remarcabilului poet al neamului.

 

 

Dacă eşti tânăr şi doreşti să-ţi deschizi o afacere, vino aici!

Cu acest îndemn, vine Incubatorul de afaceri, Soroca, care a deschis FabLab – laborator digital de oportunităţi şi inovaţii.

La acest eveniment, a participat şi administraţia IP CTAS cu un grup de elevi. Evenimentul a avut scopul de a informa tinerii despre suportul de care se pot bucura, atunci când vor să iniţieze o afacere.

În cadrul programului de parteneriat educațional (mobilitatea academică), elevii anului IV, specialitatea ”Electrificarea agriculturii”, din IP Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, au fost prezenți la lecția- online desfășurată de profesorul Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, Pușcaș Valeriu. Domnul Valeriu, în cadrul disciplinei ”Producerea, transportul și distribuția energiei electrice”, grație competenței sale profesorale, a reușit activ să-i implice pe elevi în procesul de învățare. Profesorul, reușit, a îmbinat diverse forme și tehnici de predare, demersul educațional a decurs la un înalt nivel științific. Astfel de forme de cooperare dintre instituții de învățământ sunt binevenite și produc un impact pozitiv asupra elevilor.

Campania de informare – 2021

,,Fii fermier informat, pentru o viață mai bună la sat’’

Pe data de 26 ianuarie, Agenţia de intervenţii şi plăţi  pentru agricultură, AIPA, a organizat o sesiune de informare cu tematica ” Procedura de acordare a Subvențiilor Postinvestiționale și Subvențiilor în Avans pentru Start-upuri”. Elevii anului IV ai IP CTAS  au avut posibilitatea să-şi consolideze competenţele antreprenoriale, ghidaţi de profesoara de discipline economice, Bugai Victoria, aceştea au participat on-line la acest seminar.

                         

                                                        Săptamâna memoriei Holocaustului…

În contextul Săptămânii memoriei Holocaustului, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost organizată o masă rotundă, la care profesoara de istorie Atamanenco Silvia, împreună cu diriginta gr. EM 1/1, Purice Diana au discutat cu elevii despre victimele Holocaustului. Elevii au urmărit și un scurt material video despre tragicul eveniment. Activitatea a avut drept scop sensibilizarea tinerilor fața de prejudecăți și nedreptate și combaterea rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță, aceasta s-a desfășurat cu respectarea strictă a normelor în contextul pandemiei. Masa rotundă a fost organizată în parteneriat cu biblioteca colegiului, unde elevii au putut vedea și o expoziție de carte dedicată Holocaustului.

De asemenea, subiectul a fost abordat și printr-o expoziție de desene și fotografii.

 

E în puterea ta să oprești epidemia HIV…

Sub acest generic în IP CTAS a fost organizată a activitate on-line, la care au participat elevii colegiului. Ședința de informare a fost ghidată de coordonatorul Consiliului Elevilor,Gîscă Liliana, în parteneriat cu centrul „Pro Viața” din mun. Soroca. Elevii au discutat despre maladia SIDA și consecințele bolii asupra sănătății. Elevilor le-au fost prezentate și materiale informative. Aceasta activitate face parte din acțiunile de informare dedicate Zilei Mondiale de combatere a SIDA, care este marcată, anual, la 1 decembrie.

                                   Noi performanțe pentru tinerii din IP CTAS…

„Munca decentă și creșterea economică” acesta a fost genericul concursului la care a participat și elevul IP CTAS, Reu Marcel, din gr. EA 3/1, președintele Consiliului Elevilor din colegiu. Ghidat de profesoara de discipline economice, Bugai Victoria, elevul a avut o prezentare deosebită, pentru care s-a învrednicit de  mențiune. Concursul a fost organizat, on-line, de Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, acesta a avut drept scop promovarea tinerilor care au idei ingenioase și originale la subiectul cum printr-o muncă decentă poți crește economia. La fel concursul a pus în valoare posibilitatea tinerilor de a se face cunoscuți publicului, ceea ce îi va ajuta să descopere oportunități de promovare, dar și de a transmite mesajul că obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt un interes vital pentru toată omenirea.

Suntem mândri de elevul Reu Marcel și profesoara Bugai Victoria și le urăm succese.

                                           

                                      Avem grijă de înverzirea plaiului…

În Săptămâna Tineretului elevii IP CTAS au participat la acțiunea de plantare a copacilor și florilor: „Un arbore și o floare pentru a noastră sărbătoare.” Elevii, ghidați de diriginți, respectând normele în condițiile pandemiei, au plantat mai mulți copaci pe teritoriul colegiului și au amenajat și o alee cu crizanteme. Întrucât pandemia impune restricții pentru desfășurarea altor tipuri de activități extracurriculare cu prilejul Zilei Tineretului, tinerii de la IP CTAS s-au relaxat prin ași aduce aportul la înverzirea plaiului.