Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

A demarat concursul privind elaborarea drapelului Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, conform deciziei consiliului profesoral nr. 20 din 29.05.2015 și a fost aprobat la consiliul de administrație din 21. 09.2016 nr. 1.

http://www.youtube.com/watch?v=-gefnssoJb4

http://www.youtube.com/watch?v=_ZAfpBYMCnU

A fost aprobat IMNUL Colegiului Tehnic Agricol din Soroca prin ordinul nr.40 din 16.06.2015, proces verbal nr.20 al Ședinței Consiliului Profesoral din 29.05.2015.

Text :  Steliana Solovei
muzica:  Constantin Nesterenco
Aranjament: Anatol Tacu
Regizor de sunet: Ion Rotaru

https://www.youtube.com/watch?v=uk5X3aDh5N0  –>audiați aici Imnul CTA

Imnul Colegiului Tehnic Agricol din Soroca

 

Cu tinereţe şi cu dor de carte,

Păşim semeţ pe drumul cunoştinţei,

Cu tinereţe şi cu visele măreţe,

Al neamului şi al meu viitor.

Mândru te-nalţi mai bine de un secol,

Pe culmi de azur, pe dealul Sorocii,

Pe-aici trecut-au urmaşii lui Ştefan

Şi azi mai vin să înveţe Om a fi.

R-n

Cetate de carte  e  Colegiul Agricol,

E istorie înscrisă şi măreţ viitor,

Colegiul Tehnic e chemarea tuturor,

Colegiul amintire e şi dor.

Simbol al cărţii cu laurii pe creştet,

Cu nume sfânt brăzdat e în pământ,

Simbol al cărţii cu soarele pe frunte,

Speranţă şi un zbor de împlinit.

R-n    (2 ori)

Cetate de carte  e  Colegiul Agricol,

E istorie înscrisă şi măreţ viitor,

Colegiul Tehnic e chemarea tuturor,

Colegiul amintire e şi dor.

În anul 1901 primăria or.Soroca şi Zemstva judeţului a intervenit către Ministerul Instrucţiunii Publice pentru înfiinţarea în oraşul Soroca a unui liceu de băieţi, întreţinut de stat, oraş şi Zemstva judeţului.

Ministerul Instrucţiunii Publice cu Ordinul nr. 696, din 5 februarie, 1907, a aprobat înfiinţarea în oraşul Soroca a  Şcolii Secundare Tehnice  Agricole, care a şi luat fiinţă în ziua de 8 septembrie, 1907.

Suma totală de cheltuieli pentru întreţinerea şcolii Tehnice-Agricole, în acest an, s-a estimat la 11 326 ruble. Elevilor  le-au fost acordate ajutoare materiale, iar cei mai săraci au fost scutiţi de taxa de studii pe anul 1907.

La 15 februarie, 1908, Comisia financiară a Consiliului Suprem Imperial i-a decizia de-a finanţa din contul statului desciderea şi întreţinerea şcolii Medii Tehnice-Agricole din Soroca, începând cu 1 iulie, 1908.

La 3 iulie, 1908, Duma de Stat şi Consiliul Suprem Imperial iau în cele din urmă decizia, de a deschide la Soroca Şcoala Medie Tehnică-Agricolă, ca o şcoală inferioară de meserii.

În noul an de învăţământ 1908-1909, Şcoala nu mai este sub patronatul Zemstvei Soroca şi Dumei orăşeneşti, ea devine o instituţie de Stat cu 4 clase.

Deschiderea Şcolii Tehnice-Agricole, la Soroca, avea să joace un rol important în dezvoltarea agriculturii în judeţul Soroca şi nu numai. Necesitatea întroducerii unor noi culturi agricole, soiuri de porumb, de grâu, floarea-soarelui cerea noi specialişti, cu vaste cunoştinţe agricole. Ei puteau fi absolvenţii Şcolii Tehnice-Agricole din Soroca.

Elevii şcolilor tehnice agricole, după absolvirea instituţiei, primeau titlul de „Tehnician” la specialitatea respectivă, cu scopul de a executa lucrări la specialitatea lor, iar absolvenţii şcolii de meserii obţineau titlul de „calfă”.

Ministerul Instrucţiunii Publice, avînd în vedere drepturile de care beneficiau absolvenţii acestui liceu, sub regimul ţarist, aprobă în cele din urmă să-şi ţină examene de absolvire speciale. Absolvenţii care vroiau să urmeze alte specialităţi trebuiau să treacă examenele de diferenţă. Aceste decizii ale ministerului, au fost aprobate prin avizul nr. 1437, al Consiliului Permanent al Instrucţiunii, care a confirmat că absolvenţii Liceului Tehnic Agricol din Soroca îşi pot continua studiile la secţiile speciale electrotehnice şi tehnologice, ale Universităţii de profil, din România.

La începutul sec. XX-lea în Germania, Belgia, Olanda, Danemarca, în Peninsula Scandinavă, precum şi în Rusia erau foarte multe şcoli tehnologice agricole. Ele au fost deschise conform cerinţelor vremii. Din aceste necesităţi a fost deschis şi Liceul Tehnic Agricol, din Soroca. În perioada interbelică Liceul din Soroca nu se limita la pregătirea agronomilor, dar, în acelaşi timp, îi învaţă pe elevi să poată repara diverse maşini agricole.

Secţia tehnică pregătea specialişti pentru industriile anexe ale agriculturii, îi familiariza, chiar din cursul secundar, cu toate domeniile chimiei, îi învaţă să facă diverse lucrări de laborator, în ateliere elevii învăţau prelucrarea fierului, lemnului, turnătoria şi construcţia diferitelor maşini.

Din momentul înfiinţării şi pînă în anul 1927 au absolvit liceul 180 elevi.

În urma evenimentelor din 28 iulie ,1940, Liceul Teoretic din Soroca, a fost supus reorganizării, în baza lui a fost înfiinţat Tehnicumul de Mecanizare a Gospodăriei Săteşti cu două secţii – Mecanizare şi Agrochimie.

În 1941 Tehnicumul devine din nou liceu, dar numai pentru  de 3 ani. În această perioadă scurtă Liceul Teoretic-Agricol se afirmă din nou ca o puternică instituţie ştiinţifică-educativă din România.

În diferite perioade istorice în fruntea instituţiei s-au aflat:

 • Domnul  Criucov Veaceslav – 1907 – 1917 (studii superioare inginereşti);
 • Domnul Candiani I. – 1924 – 1930  (Universitatea din Botoşani);
 • Domnul   Marcu Mihail – 1931 -1937  (Politehnica din Kiev);
 • Domnul   Nicolae Cojocaru – 1937 – 1939 (Universitatea din Iaşi);
 • Domnul  Marcu Mihail  – 1939 – 1940;
 • Domnul   Nicolae Cojocaru 1941 – 1943;
 • Domnul   Voinea C.V. – 1943 – 1944;
 • Domnul   Erofteev  – 1948-1955;
 • Domnul   Şabanov  – 1955-1957;
 • Domnul   Vlasov –  1957-1960;
 • Domnul    Rjepeţchi Leonid  – 1960 – 1961;
 • Domnul    Crudu Gheorghe Ştefan  – 1961-1968;
 • Domnul    Conev Vladimir Gheorghe  – 1968-1974;
 • Domnul    Doba Andrei Vasile  – 1074-1982;
 • Domnul    Corabliov Anatol Marc  – 1982-1989;
 • Domnul    Branişte Nicolae   – 1989-1998 ( Universitatea Agrară din Moldova);
 • Domnul    Nesterenco Constantin  – 1998 – prezent (Academia Agricolă din Kiev);

De o mare faimă s-au bucurat următorii profesori:

În perioada ţaristă – Ion Nosov; Medzveţchi N.; Alexandru Şlihermaier ş.a.

Când studiile se efectuau conform programelor la români – Alexei Marin; Tudor Rusnac; Grigore Cotruţa ş.a.

În perioada 1948 – 1959 a activat profesorul-legendă, absolvent al Sorbonei – Pautînschii Nicolai Ghenrihovici, care a predat mecanica tehnică.

Colegiul a fost fondat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.415, din 22 iunie, 1992 „Cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt mediu cu profil agrar” (ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM nr.124 din 26 iunie 1992), drept act de reorganizare a Sovhozului Tehnicum de Mecanizare şi Electrificare a Agriculturii, creat prin Dispoziţia Consiliului de Miniştri nr. 454, din 26 mai, 1961 şi ordinul Ministerului Gospodăriei săteşti al RSSM nr.184 din 12 iunie, 1961, în baza Sovhozului „Progres” şi al Tehnicumului de Mecanizare şi Electrificare a Gospodăriei săteşti.

Ceva mai tîrziu, Colegiul a fost afiliat la UASM. După reorganizarea din 1999, Colegiul a devenit instituţie finanţată din bugetul republican. I-au fost atribuite 79 ha de pămînt arabil, pe teritoriul comunei Zastînca şi 9,8 ha în intravelanul m.Soroca.

În temeiul hotărîrii Guvernului RM nr.1551, din 23 decembrie, 2003 şi ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM nr.52 din 16 martie,  2004 – Colegiul, ca instituţie de învăţămînt superior de scurtă durată, s-a reorganizat în instituţie de învăţămînt  mediu de specialitate.

Pe parcursul anilor de activitate pentru sectorul agroalimentar al Republicii Moldova au fost pregătiţi peste 34000 de  specialişti prin învăţământul cu frecvenţa la zi şi frecvenţă redusă. Ne mîndrim cu absolvenţii şi cu cei care au activat în instituţia noastră, care au devenit oameni iluştri, profesori, doctori în ştiinţă, directori de întreprinderi, manageri, jurişti, funcţionari publici.

Absolvenţii noştri au activat şi activează în toate colţurile ţării, în  toate segmentele economiei naţionale

Ne mândrim cu cei doi veterani soroceni, ai Războiului de pe Nistru, distinşi cu Ordinul „Ştefan cel Mare”, ambii sunt absolvenţii Colegiului: Şerepitco C., Cebotari I.

În anul 1974 – 1975 profesorul M.Cebotari este menţionat la expoziţia organizată între instituţiile de învăţămînt, iar lucrările prezentate „Procesul de fotosinteză” şi „Clasa pentru instruirea programată” au trezit un viu interes. Tot în acest an profesorul obţine medalia de bronz la EREN din Moscova, iar la EREN din Chişinău, este menţionată lucrarea „Maşina verifică cunoştinţele”, elaborată de studentul A.Smirnov sub conducerea profesoarei M.Socolovschi. În anul de studii 1997-1998, se menţionează prof. M.Socolovschi, pentru participarea la concursul inventatorilor şi raţionalizatorilor. Este de menţionat faptul că, colectivul instituţiei din Soroca s-a încadrat serios şi în activitatea pentru îndeplinirea ord. nr.45 din 20 martie, 1985 „Despre activizarea lucrului întru pregătirea exponatelor ale creaţiei tehnice pentru EREN”. Acel an s-a dovedit a fi foarte bogat în invenţii: 33 de exponate, dintre care – 29 funcţionale, 5 au fost executate la nivel de invenţii serioase. În anul 1987, inginerul pe MTI S.Gumenco devine laureat al EREN din Moldova, iar cu un an mai tîrziu colectivul pedagogic al instituţiei de învăţămînt se plasează pe locul II, la Concursul Republican al creaţiei tehnico-ştiinţifică a studenţilor şi profesorilor.

De-a lungul anilor, în activitatea experimentală şi de creaţie tehnică întotdeauna erau antrenaţi şi studenţii. La cercurile de creaţie tehnică, sub conducerea profesorului I.Condratenco a fost construit transportorul care cu succes se utilizează şa fabricile avicole. Studenţii G.Pantea şi N.Cuţulab sub conducerea prof. T.Paşa au construit o maşină, pentru încărcarea îngrăşămintelor organice. Multe exponate construite de studenţi, erau utilizate în instruire. Modelul funcţional al aparatului de distribuţie a seminţelor în semănătoarea SUPN-8, elaborat de studentul V.Baraneţchi sub conducerea profesorului A.Climenco, cu succes, era demonstrat la obiectul „Maşini agricole”. La gospodăriile petroliere, în depozitele pentru păstrarea cerealelor şi pentru protecţia motoarelor electrice contra umidităţii, se utilizează aparatul cu dirijarea la distanţă pentru determinarea umidităţii, elaborat de inginerul S.Gumenco. Multe exponate şi machete au fost construite în instituţia de învăţămînt din Soroca:  agregat pentru alimentarea cu combustibil – autor I.Chetrari,  aparat pentru magnetizarea apei – P.Molcianovschi, V.Terenti,  aparat pentru ionizarea aerului – S.Gumenco, M.Sochirca, şi aparat pentru sudarea şi tăierea metalelor – V.Mitrofan ş.a.m.d.

Profesorii ce activează, în prezent, în Colegiu prelungesc acele tradiţii frumoase.

În anul de studii 1998-1999, pentru prima dată, în Colegiu a fost organizată o conferinţă ştiinţifică a profesorilor şi studenţilor. Referatele prezentate au prezentat un mare interes celor prezenţi. Tot în acest an, studenţii au început să lucreze asupra proiectării şi construirii unor dispozitive şi machete, care pot fi văzute la expoziţia din Colegiu şi care se completează în permanenţă.

Profesoara Socolovschi M. s-a plasat pe I loc, la concursul republican „Cel mai bun laborator”, şi locul II în a.c. „Cea mai bună lucrare metodică”.

Este oportun să amintim  maxima filosofului Fihte „Creşteţi cum se cade copiii voştri şi nu veţi avea oameni săraci”.