Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Activitatea științifică a IP CTAS

Conferința științifico-practică a elevilor, etapa internă…

În IP CTAS s-a desfășurat Conferința științifico-practică a elevilor, etapa internă, unde au fost prezentate șase lucrări. Cele mai reușite au fost patru, astfel comisia de evaluare a decis că pe locul III s-a plasat elevul grupei EM 2/1, Vlas Vladimir, coordonator –Parasii Victor, cu lucrarea „Încălzirea încăperii cu borcane de aluminiu”; locul II le-a revenit elevilor Dubalari Tudor și Afanasii Dionisie din grupa TA 4/1, coordonator- Ungureanu Iurie, care au cerecetat tema „Modalități inovative la sortarea deșeurilor în cadrul Autoservice-urilor auto”, la fel pe locul II s-a clasat și Podolean Andrei din grupa EA 4/2, cu lucrarea „Utilizarea panourilor fotovoltaice în alimentarea dispozitivelor casnice”, coordonator- Procopii Mariana și locul I l-au obținut elevii din grupa EA 4/1, Cenușa Victor și Rîbac Vladislav, care au prezentat lucrarea „Iluminarea stradală prin aplicarea turbinei eoliene”, coordonatori- Cecan Mihai și Verbițchi Mihai.

Elevii care s-au plasat pe locul I vor reprezenta colegiul la Conferința științifică republicană.