Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Activitatea științifică a IP CTAS

Conferința internațională științifico-practică a elevilor

Luni, 15 aprilie, în incinta IP CTAS, tradițional, s-a desfășurat Conferința internațională științifico-practică a elevilor în domeniul activităților inginerești. În cadrul Conferinței au fost prezentate rapoarte ale elevilor din Ucraina, România și Republica Moldova. Acestea au fost analizate de un juriu competent format din:

Burlacu Veaceslav – șef al oficiului teritorial Soroca, Cancelaria de Stat;

Nesterenco Constantin – directorul IP CTAS,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar;

Babără Liliana – doctor în economie, administrator IP „IAS Gunnar Due Gundersen;

Sîrghi Vadim – doctor în științe tehnice, angajat al MAI, absolvent al Colegiului;

Morneală Alexandru – elev al IP CTAS, gr. EM 4/1, specialitatea “Electromecanică”.

În deschiderea evenimentului, directorul Colegiului a vorbit despre importanța cercetării științifice în instituțiile de învățământ profesional tehnic și despre faptul că implicarea elevilor, în aceste activități, este primordială.

Toți membrii juriului au avut luări de cuvânt, vorbind despre tradiția frumoasă, Conferința, pe care a instituit-o și o perpetuiază administrația Colegiului. Reprezentantul Cancelariei de Stat, Burlacu Veaceslav, a evidențiat faptul că, datorită implicării dumnealui, Colegiul a stabilit relații de parteneriat cu Colegiul din Moghiliov-Podolsk.

Au fost prezentate 7 rapoarte, selectate în urma desfășurării concursurilor interne, iar, la sfârșit, lucrările au fost menționate cu diplome conform criteriilor: actualitatea și caracterul inovativ al temei de cercetare; aspectul logic și profunzimea temei de cercetare; eficacitatea și utilitatea implementării rezultatelor cercetării; creativitate în experimentarea rezultatelor cercetării; originalitatea abordării și prezentării temei; expunerea, interpretarea și argumentarea rezultatelor cercetării,

  1. Stație meteorologică pentru măsurarea parametrilor fiziologici de microclimă în încăpere

Elevii: Nichitovici Iurie, gr. EA4/1, Lozan Daniel, gr. EA4/1

Coordonatori: Petric Iurie, profesor de Discipline de specialitate, grad didactic Superior; Cecan Mihai, profesor Discipline de specialitate, grad didactic Doi;

 

  1. Проєктування та моделювання розумного будинку звикористаннямcisco packet tracer (Designing and simulating smart home by using Cisco Packet Tracer)

Студент: Ярослав Палка (Yaroslav Palka),  ІІІ курс, група КСМ-21-1;

Науковий керівник: Олег Мигдалович (Oleh Myhdalovych), викладач комп’ютерних дисциплін;

 

  1. Recondiționarea și rectificarea duzei a injectorului la motoarele Dizel

Elev: Melnic David, gr. TA 2/1

Coordonator: Ungureanu Iurie, profesor de Discipline de specialitate.

 

  1. Minisisteme de răcire și dezumidificare aer cu componente reciclate

Romaniuc Luciano, elev la Liceul Tehnologic “Aurel Vijoli” Făgăraş

Iancu Teodor, elev la Liceul Tehnologic “Aurel Vijoli” Făgăraş

Coordonatori: Spiridon Liliana, dir. Liceul Tehnologic “Aurel Vijoli” Făgăraş, prof. de Automatizări şi Calculatoare; Piciu Marius, prof. de Electrotehnică la Liceul Tehnologic “Aurel Vijoli” Făgăraş; Vijoli Florin, prof. de Electrotehnică la Liceul Tehnologic “Aurel Vijoli” Făgăraş.

 

  1. Utilizarea inteligentă a surselor alternative de energie

Elevii: Covrig Alexandru, gr. EA4/1, Țurcan Sorin, gr. EM4/1

Coordonatori: Verbițchi Mihai, profesor de Discipline de specialitate, grad didactic Superior; Vlas Ghenadie, profesor de Discipline de specialitate, grad didactic Unu.

 

  1. Технікоекономічне обгрунтування вибору варіанта покриття підлоги («The technical-economic justification of choosing a flooring option»)

Студент: Матвій Луценко (Matviy Lutsenko), ІІІ курс, група БС-21-1;

Науковий керівник: Алла Переведенцева (Alla Perevedentseva), викладачка будівельно-монтажних дисциплін; Антоніна Гоцуляк (Antonina Gotsulyak), викладачка будівельно-монтажних дисциплін.

 

  1. Eficiența energetică și reducerea costurilor

Elev: Ciobanu Alexandru, gr. EA3/1

Coordonatori: Armaș Alina, profesor de Fizică, grad didactic Unu; Ursu Alexandru, profesor de Discipline de specialitate, grad didactic Doi.

Conferința științifico-practică a elevilor, etapa internă
Luni, 4 martie, în incinta IP CTAS, tradițional, s-a desfășurat Conferința științifico-practică a elevilor, etapa internă. Elevii, ghidați de profesorii-coordonatori, au realizat cercetări și machete. La concurs au fost prezentate 7 rapoarte. Lucrările au fost evaluate de către juriu conform criteriilor Regulamentului republican/internațional de organizare și desfășurare a Conferinței. Membrii juriului au fost: C.Nesterenco, directorul Colegiului, doctor în pedagogie, conferențiar universitar; S. Slutu – șeful secției Instruire practică; L. Patrașcu , metodistă.
Cele mai bune rapoarte, conform punctajului acumulat, sunt:
Locul I- Stație meteorologică pentru măsurarea parametrilor fiziologici de microclimă în încăpere, raportori: Nichitovici Iu, Lozan D. /profesori –coordonatori: Petric Iu., Cecan M.;
Locul I- Utilizarea inteligentă a surselor alternative de energie, raportori: Covrig Al., Țurcan S. / profesori-coordonatori: Verbițchi M., Vlas Gh.;
Locul II – Eficiența energetică și reducerea costurilor,raportor: Ciobanu Al. /profesori- coordonatori: Armaș A., Ursu Al.;
Locul III – Recondiționarea și rectificarea duzei injectorului la motoarele Dizel, raportor: Melnic D./ profesor-coordonator: Ungureanu Iu.
Lucrările care s-au plasat pe locul I au fost înaintate spre Conferința științifico-practică internațională, la care participă parteneri educaționali din România și Ucraina.
Felicitări învingătorilor și succes la etapa internațională!

La data de 23.11.2023 s-a desfășurat CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ online pentru elevi și cadre didactice din învățământul profesional tehnic ” PRO BUSINESS TOGETHER: TENDINȚE, PROVOCĂRI, SOLUȚII”, ediția a IV-a organizată de Centrul de Excelență în Economie și Finanțe.

Elevii împreună cu profesorii au elaborat articole pe diverse subiecte care reflectă nu doar competențele academice, ci și abilitățile de gândire critică și antreprenorială.

Colegiul nostru a fost reprezentat de elevul Nichitovici Iurie, gr. EA4/1 coordonat de profesoara de discipline economice, Bugai Victoria cu tema de cercetare ”Antreprenoriat social: perspective pentru Republica Moldova”.

06.04.2023
Tradițional, în fiecare primăvară, IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca este gazda Conferinței internaționale științifico-practice a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic. Și anul acesta, au fost prezentate rapoarte de cercetare de către elevi din mai mult ţări:
Centrul de Excelență în Transporturi, Republica Moldova;
Colegiile din Moghiliov-Podolsk și Bar, Ucraina;
și din Făgăraș, România.
În deschiderea conferinței, directorul IP CTAS, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Constantin Nesterenco a vorbit despre importanța perpetuării acestei tradiții, de a organiza Conferința științifică, care are scopul de a implica elevii în domeniul de cercetare și aplicare a diverselor inovații.
Lucrările au avut diverse tematici, actuale pentru domeniul ingineresc, și au fost evaluate de un juriu competent format din doctori în științe economice și pedagogice, profesori și elevi.
Președinte al juriului a fost desemnată Liliana Babără, administrator IP „IAS Gunnar Due Gundersen”, Soroca, doctor în economie.
Conform Regulamentului de organizare a Conferinței, rapoartele au fost apreciate conform nominalizărilor:
-actualitatea și caracterul inovativ al temei;
-profunzimea temei de cercetare;
-eficacitatea și utilitatea implementării rezultatelor cercetării;
-creativitate în experimentarea rezultatelor;
-originalitatea abordării și prezentării temei;
-expunerea, prezentarea și argumentarea rezultatelor.
La sfârșit, directorul Colegiului a menționat că ar fi bine să fie pace, iar Conferința să se desfășoare în condiții sigure pentru toți participanții. Dumnealui a mulțumit elevilor și profesorilor-coordonatori pentru implicare și dorința de a descoperi lucruri noi.
14 aprilie 2022.

A devenit deja o tradiție, anual, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca să se desfășoare Conferința internațională  științifico – practică în domeniul activităților inginerești, a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic. Și în acest an elevii din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, de la Centrul de Excelență în Transporturi, Colegiul „Aurel Vijoli” din Făgăraș, România și Colegiile din Moghiliov – Podolsk și Bar, Ucraina și-au prezentat inovațiile.  Temele de cercetare au fost destul de actuale, raportorii au dat dovadă de competențe în domeniu. Conferința s-a desfășurat online, cele 10 lucrări și prezentările au fost evaluate de un juriu din care au făcut parte Constantin Nesterenco, doctor, conferențiar, director al IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, Boris Nazar, doctor, conferențiar, UASM și Andrei Gudima, doctor, conferențiar, UASM. Juriul a dat o înaltă apreciere participanților la conferință, încurajându-i să-și continue cercetările științifice. Elevii și coordonatorii au fost menționați cu diplome și certificate. În mesajul său directorul IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, Constantin Nesterenco a menționat că această Conferință are drept obiective promovarea inovațiilor științifice și fortificarea relațiilor de parteneriat educațional pe care îl are IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca cu România și Ucraina și în semn de solidaritate pentru pace s-a ținut un minut de reculegere. Ideea desfășurării acestei Conferințe a fost salutată și de Centrul Metodic pentru Învățământ, de pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în persoana directorului Ina Griza, prezentă la activitate.Amintim că deja circa 20 de ani IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca organizează Conferința științifico – practică a elevilor, care în ultimii ani, a căpătat conotație internațională.

 

La 15 decembrie, elevii și profesorii IP CTAS au participat la Conferința internațională științifico – practică a elevilor și studenților din învățământul mediu și superior, organizată de Colegiul de economie și montaj din Moghileov – Podolsk, Ucraina.
   La Conferință au fost prezentate circa 70 de rapoarte ale elevilor și studenților din Ucraina, Polonia și Republica Moldova. Reprezentanții instituțiilor superioare erau membrii universităților din Kiev, Cernăuți, Odesa, Ternopol, Vinița ș.a
   Elevii, Reu M. și Popescu Cr., coordonați de profesorii Nesterenco C., Petric Iu. și Verbițchi M. au prezentat raportul cu tema: Iluminarea verde cu panouri fotovoltaice.
   Al doilea referat: Studiu pentru optimizarea consumului de agent termic, având ca bază proiectul de gazificare a căminului pentru elevi, a fost coordonat de profesorii Sandu N. și Zaporojan V. și prezentat de elevii Suvac V. și Dragoman S. Referatele au fost prezentate în limba rusă, având succinte traduceri în limba engleză.
   Dintre cele 13 lucrări premiante, raportul elevilor Reu M. și Popescu Cr. s-a învrednicit cu diplomă de gradul Întâi.
Felicitări elevilor și coordonatorilor!!!
Ar putea fi o imagine cu 5 persoane şi persoane în picioare
Ar putea fi o imagine cu 7 persoane şi text
Ar putea fi o imagine cu 9 persoane, ecran şi text
Ar putea fi o imagine cu 2 persoane, persoane în picioare şi interior

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului și Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) a organizat astăzi, 26 mai 2021, primul concurs regional ”Cel mai bun plan de afaceri”, ediția a VIII, pentru elevii IÎPT din nordul Țării.
Au fost prezentate 34 planuri de afaceri din 18 instituții din învățământ profesional tehnic: 2 Centre de Excelență, 5 Colegii și 10 Școli profesionale.
Elevul, IP CTAS, Pogorevici Cristian și profesoara Bugai Victoria, cu ideea de afaceri: „Producerea și comercializarea produselor de goji”, s- au plasat pe locul I.
FELICITĂRI!!!

Succese la etapa Națională!

În  IP CTAS s-a desfășurat Conferința internațională științifico-practică a elevilor….

Joi, 20 mai, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, s-a desfășurat Conferința internațională științifico-practică în domeniul activităților inginerești a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic, la care au participat colegii din România, Ucraina și R. Moldova.  Elevii, ghidați de profesori, și-au prezentat lucrările de cercetare și inovațiile.

Competențele elevilor au fost evaluate de un juriu din care au făcut parte : Victor Gropa, doctor, conferențiar, decanul facultății  de ”Energetică și Inginerie Electrică” de la UTM, Ina Griza- director Centrul Metodic din cadrul MADRM, Liliana Babără, doctor în economie, directorul Incubatorului de Afaceri din Soroca, Constantin Nesterenco, doctor, conferențiar, directorul IP CTAS și Marcel Reu, președintele Consiliului de elevi din IP CTAS.

Participanții la Conferință au fost menționați cu diplome și certificate. Amintim că organizarea Conferinței  internaționale științifico-pracrice a elevilor a devenit o tradiție în IP CTAS.

Anul acesta au fost prezentate 10 rapoarte științifice.

Conferința științifico-practică a elevilor, etapa internă…

În IP CTAS s-a desfășurat Conferința științifico-practică a elevilor, etapa internă, unde au fost prezentate șase lucrări. Cele mai reușite au fost patru, astfel comisia de evaluare a decis că pe locul III s-a plasat elevul grupei EM 2/1, Vlas Vladimir, coordonator –Parasii Victor, cu lucrarea „Încălzirea încăperii cu borcane de aluminiu”; locul II le-a revenit elevilor Dubalari Tudor și Afanasii Dionisie din grupa TA 4/1, coordonator- Ungureanu Iurie, care au cerecetat tema „Modalități inovative la sortarea deșeurilor în cadrul Autoservice-urilor auto”, la fel pe locul II s-a clasat și Podolean Andrei din grupa EA 4/2, cu lucrarea „Utilizarea panourilor fotovoltaice în alimentarea dispozitivelor casnice”, coordonator- Procopii Mariana și locul I l-au obținut elevii din grupa EA 4/1, Cenușa Victor și Rîbac Vladislav, care au prezentat lucrarea „Iluminarea stradală prin aplicarea turbinei eoliene”, coordonatori- Cecan Mihai și Verbițchi Mihai.

Elevii care s-au plasat pe locul I vor reprezenta colegiul la Conferința științifică republicană.