Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Activitatea științifică a IP CTAS

   La 15 decembrie, elevii și profesorii IP CTAS au participat la Conferința internațională științifico – practică a elevilor și studenților din învățământul mediu și superior, organizată de Colegiul de economie și montaj din Moghileov – Podolsk, Ucraina.
   La Conferință au fost prezentate circa 70 de rapoarte ale elevilor și studenților din Ucraina, Polonia și Republica Moldova. Reprezentanții instituțiilor superioare erau membrii universităților din Kiev, Cernăuți, Odesa, Ternopol, Vinița ș.a
   Elevii, Reu M. și Popescu Cr., coordonați de profesorii Nesterenco C., Petric Iu. și Verbițchi M. au prezentat raportul cu tema: Iluminarea verde cu panouri fotovoltaice.
   Al doilea referat: Studiu pentru optimizarea consumului de agent termic, având ca bază proiectul de gazificare a căminului pentru elevi, a fost coordonat de profesorii Sandu N. și Zaporojan V. și prezentat de elevii Suvac V. și Dragoman S. Referatele au fost prezentate în limba rusă, având succinte traduceri în limba engleză.
   Dintre cele 13 lucrări premiante, raportul elevilor Reu M. și Popescu Cr. s-a învrednicit cu diplomă de gradul Întâi.
Felicitări elevilor și coordonatorilor!!!
Ar putea fi o imagine cu 5 persoane şi persoane în picioare
Ar putea fi o imagine cu 7 persoane şi text
Ar putea fi o imagine cu 9 persoane, ecran şi text
Ar putea fi o imagine cu 2 persoane, persoane în picioare şi interior

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului și Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) a organizat astăzi, 26 mai 2021, primul concurs regional ”Cel mai bun plan de afaceri”, ediția a VIII, pentru elevii IÎPT din nordul Țării.
Au fost prezentate 34 planuri de afaceri din 18 instituții din învățământ profesional tehnic: 2 Centre de Excelență, 5 Colegii și 10 Școli profesionale.
Elevul, IP CTAS, Pogorevici Cristian și profesoara Bugai Victoria, cu ideea de afaceri: „Producerea și comercializarea produselor de goji”, s- au plasat pe locul I.
FELICITĂRI!!!

Succese la etapa Națională!

În  IP CTAS s-a desfășurat Conferința internațională științifico-practică a elevilor….

Joi, 20 mai, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, s-a desfășurat Conferința internațională științifico-practică în domeniul activităților inginerești a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic, la care au participat colegii din România, Ucraina și R. Moldova.  Elevii, ghidați de profesori, și-au prezentat lucrările de cercetare și inovațiile.

Competențele elevilor au fost evaluate de un juriu din care au făcut parte : Victor Gropa, doctor, conferențiar, decanul facultății  de ”Energetică și Inginerie Electrică” de la UTM, Ina Griza- director Centrul Metodic din cadrul MADRM, Liliana Babără, doctor în economie, directorul Incubatorului de Afaceri din Soroca, Constantin Nesterenco, doctor, conferențiar, directorul IP CTAS și Marcel Reu, președintele Consiliului de elevi din IP CTAS.

Participanții la Conferință au fost menționați cu diplome și certificate. Amintim că organizarea Conferinței  internaționale științifico-pracrice a elevilor a devenit o tradiție în IP CTAS.

Anul acesta au fost prezentate 10 rapoarte științifice.

Conferința științifico-practică a elevilor, etapa internă…

În IP CTAS s-a desfășurat Conferința științifico-practică a elevilor, etapa internă, unde au fost prezentate șase lucrări. Cele mai reușite au fost patru, astfel comisia de evaluare a decis că pe locul III s-a plasat elevul grupei EM 2/1, Vlas Vladimir, coordonator –Parasii Victor, cu lucrarea „Încălzirea încăperii cu borcane de aluminiu”; locul II le-a revenit elevilor Dubalari Tudor și Afanasii Dionisie din grupa TA 4/1, coordonator- Ungureanu Iurie, care au cerecetat tema „Modalități inovative la sortarea deșeurilor în cadrul Autoservice-urilor auto”, la fel pe locul II s-a clasat și Podolean Andrei din grupa EA 4/2, cu lucrarea „Utilizarea panourilor fotovoltaice în alimentarea dispozitivelor casnice”, coordonator- Procopii Mariana și locul I l-au obținut elevii din grupa EA 4/1, Cenușa Victor și Rîbac Vladislav, care au prezentat lucrarea „Iluminarea stradală prin aplicarea turbinei eoliene”, coordonatori- Cecan Mihai și Verbițchi Mihai.

Elevii care s-au plasat pe locul I vor reprezenta colegiul la Conferința științifică republicană.