Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Catedra instruirii practice

Despre catedre

           Catedra instruirii practice

 

Șef de catedră: Dichii Vasile

A absolvit:  Academia Agricola Kiev, 1986

Grad didactic: unu

Disciplina predată: discipline de specialitate

 

Afanas Vladimir

A absolvit:  Institutul Mecanizării

Gospodăriilor Sătești din Chirovograd

Disciplina: prelucrări mecanice

 

Sturza Valeriu

A absolvit:  CTA din Soroca

Disciplina: lăcătușerie

 

 

Gancearuc Iurie

A absolvit:  CTA din Soroca

Disciplina: conducerea automobilului

și tractorului

 

Tanase Vasile

A absolvit:  Școala profesională

Disciplina: sudare

 

 

În atelierul de Sudare, elevii sînt instruiți să companeze materialele prin diferite metode: cu gaz și electric.

Atelierul de Reparații, dotat din fonduri europene, efectuiază reparația tehnică a vehicolelor.

Atelierul de Reparație a motoarelor, unde sînt prelucrați cilindii.

În atelierul de Reparații, laborantul monitorirează procesul de efectuare a sistemului hidraulic, care urmează a fi instalat la tractoarele Colegiului.

Atelierul de Prelucrări mecanice, unde elevii aplică în practică ceea ce au învățat la lecțiile teoretice.

Deprinderi de a conduce automobilul și tractorul, elevii le capătă la stagiile de practică de Conducere.

Atelierul Lăcătușărie, unde elevii acumulează cunoștințe, deprinderi ca și viitori lăcătuși. Tot aici, maistrul explică elevilor principiile de așchiere ale diferitor tipuri de metale, dar și diferite metode de lucru

În cadrul practicii Montaj electric, elevii Colegiului învață să urce corect și în siguranță pe pilonii electrici

Atelierul de Forjare, este locația unde elevii deprind măiestria de a modela metalele

Maistrul este cel care îndrumă elevii în activitatea de învățare.

 

Specialitățile colegiului

Colegiul este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate, creată în scopul pregătirii specialiştilor pentru activităţi de organizare şi aplicare în domeniul agriculturii, industriei alimentare şi alte ramuri ale economiei naţionale.