Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Electrificarea agriculturii

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

Full-time și part-time

Despre specialitate

Specialitatea „Electrificarea agriculturii” vizează pregătirea tehnicienilor cu studii medii de specialitate în domeniile electrificării şi automatizării ramurilor agriculturii.

Specialistul în electrificarea agriculturii va avea o pregătire teoretică şi practică, care i-ar permite să activeze ca organizator şi executor la electrificarea şi automatizarea proceselor tehnologice în producerea şi prelucrarea produselor producţiei agricole de origine vegetală şi animalieră.

Specialistul poate activa la întreprinderile, asociaţiile agricole ca conducător al subdiviziunilor structurale, întreprinzător, executor al operaţiilor tehnologice de montare şi întreţinere tehnică a instalaţiilor electrice şi dispozitivelor de automatizare din sectorul agrar, poate ocupa şi alte posturi corespunzătoare calificării obţinute.Specialiştii se pot angaja atât în ramurile din domeniul agriculturii, cât şi în localităţile urbane la Reţelele Electrice de Distribuire, sau în cadrul diferitor întreprinderi individuale.

Numărul de elevi la specialitate- 70 elevi(anii I-III) + 23 absolvenți.

Angajare

  • organizator şi executor la electrificarea