Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

 

OMEC nr. 648 din 07.07.2022 cu anexele 1 și 2    (ordinul și regulamentul concursului de admitere)

 

 

Extras din procesul – verbal nr 2 din 30 iulie al ședinței Comisiei de admitere, privind elevii înmatriculați, după finalizarea turului I.

Mai sunt disponibile 15 locuri  cu taxă la studii.

  1. Mecanică agricolă – 4 locuri
  2. Electrificarea agriculturii – 2 locuri
  3. Electromecanica – 4 locuri
  4. Exploatarea tehnică a transportului auto – 5 locuri.