Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Catedrele IP CTAS

Despre catedre

În conformitate сu prevederile pct.65, alin. (10) din Regulаmentul de organizare și
desfășurare а еxаmеnului de calificare plasăm ,,Rapoartele cu privire la modul
de organizare și desfășurare а examenelor de calificare”

Raport Druță EM

Raport Aleandrov EA Colegiul Soroca 2021

Raport TA 41 Cerchez 2021

RAPORT Stavița 2021

Raport ex de calif MC 2021

 

Specialitățile colegiului

Colegiul este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate, creată în scopul pregătirii specialiştilor pentru activităţi de organizare şi aplicare în domeniul agriculturii, industriei alimentare şi alte ramuri ale economiei naţionale.