Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Directorul Colegiului

Directorul colegiului

 

Mesajul  directorului

„Instituția Publică Colegiul Tehnic Agricol din Soroca ocupă un loc aparte, bine definit, în peisajul colegiilor agricole. Acesta este nu numai una dintre cele mai vechi instituţii, fondat  la 8 septembrie 1907, dar si unica instituţie de învăţământ agrar din țara care urmăreşte prioritar asigurarea unei pregătiri tehnice complementare, în cadrul profesiilor tradiţionale agrare.

Este o misiune care aduce învăţământului agrar moldav o coordonată indispensabilă modernizării și conectării sale depline si rapide la civilizaţia occidentala.

Prin aceasta, Colegiul  devine o uşă larg deschisă spre occident. La temelia reformei Colegiului se află capacitatea de a descoperi .

Rezultatele, de până acum, sunt elocvente: circa 38.000 de absolvenţi, deveniţi specialişti in diverse domenii, ei  s-au afirmat constant prin rezultate remarcabile, în producţie şi în cercetare, în ţară şi peste hotare.
Este un bilanţ al succeselor, dar si al speranţelor de noi înfăptuiri.    Aşadar, tinerii care doresc sa urmeze cursurile uneia dintre specializările din oferta educaţională a Instituției Publice Colegiului Tehnic Agricol se vor pregăti pentru viitor, sub îndrumarea unor cadre didactice de prestigiu, la nivel european şi mondial, gata de a face faţă noilor si imenselor sfidări ale prezentului.

Din această perspectivă, după orientare a Moldovei  la vectorul  European si continuarea procesului de integrare, activitatea educațională în Colegiu  a fost adaptata noilor cerinţe privind calitatea învăţământului de tip european. Avem convingerea că, în anii care vin, Instituția Publică Colegiul Tehnic Agricol din Soroca  va continua să se afirme, contribuind printr-o instruire de înalt nivel, la dezvoltarea şi modernizarea agriculturii Moldovei.

Directorul Instituției Publice Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

Constantin Nesterenco