Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Catedra discipline de specialitate – profilul „Electrotehnică şi Energetică”

Despre catedre

Catedra disciplinelor de specialitate – profilul „Electrotehnică şi Energetică”

Șef de catedră: Andriuța Ecaterina

A absolvit:  UTM, 2011

Grad didactic: doi

Disciplina predată: discipline de specialitate

 

Vlas Ghenadie

A absolvit: UASM, 2008

Grad didactic: doi

Disciplina predată: discipline tehnice de specialitate

 

Verbițchi Mihai

A absolvit:  UTM, 2007

Grad didactic: Întâi

Disciplina predată: discipline tehnice

 

Bugai Victoria

A absolvit:  UASM, 2004

Grad didactic: doi

Disciplina predată: discipline economice

 

Cecan Mihai

A absolvit:  UASM, 2017

Grad didactic: –

Disciplina predată: discipline de specialitate

 

Procopii Marina

A absolvit:  Academia de telecomunicații

”A.S. Popov” din Odesa , 1988

Grad didactic: –

Disciplina predată: discipline de specialitate

Pușcaș Valeriu

A absolvit:  UTM, 1982

Grad didactic: –

Disciplina predată: discipline de specialitate

 

Gîscă Liliana

A absolvit:  US Bălți „A.Russo”, 2007

Grad didactic: –

Disciplina predată: discipline juridice

 

Ursu Alexandru

A absolvit:  UASM, 2016

Grad didactic: –

Disciplina predată: discipline de specialitate

 

La data de 19.01.2021, în cadrul ședinței catedrei disciplinelor de specialitate cu profil ”Electrotehnică și energetică”, au fost prezentate rapoartele pentru conferința științifico-practică a elevilor.

Astfel, în urma analizei acestora, s-a hotărât ca, la etapa republicană să fie înaintate ambele rapoarte:

  1. ”Iluminarea stradală, prin aplicarea turbinei euliene”, elevi: Cenușă V., Rîbac Vl., profesori-coordonatori: Cecan M., Verbițchi M.
  2. ”Utilizarea panourilor fotovoltaice în alimentarea dispozitivelor casnice”, elev: Podolean A., profesor-coordonator: Procopii M.

Marcată, anual, la data de 22 decembrie, ”Ziua energeticianului”  a fost sărbătorită, în cadrul IP CTAS, azi, 20 decembrie.

Energeticienii  instituției au demonstrat că sunt bine instruiți în toate domeniile, inclusiv cel artistic. Elevii au recitat poezii, cântat și dansat.

Dat fiind faptul că au fost invitați și elevi absolvenți ai  IP Gimnaziul ”D.Matcovschi”, tehnicienii Colegiului le-au  demonstrat un master-class de montare a unei scheme electrice.

La sfârșitul  activității, directorul Colegiului a felicitat elevii și profesorii  secției ”Electrotehnică și energetică”, oferind diplome celor mai activi și buni elevi. Activitatea s-a încheiat cu semnarea acordului de colaborare cu reprezentanții IP Gimnaziul ”D.Matcovschi”.

Vineri, 1 noiembrie, elevii anului IV de studii, grupele EA 4/1 și EM 4/1, au organizat vizite de lucru la antreprenori în afaceri de succes: ÎM Fabrica de brânzeturi din Soroca; SA RED-NORD, oficiul raional, Soroca; Întreprinderea de stat Moldelectrica, filiala Rețele de Tensiune Înaltă, Nord-Vest. La întreprinderi, elevii au avut posibilitatea să descopere utilajul, dar și să discute cu angajații. Astfel, a fost pus accent pe una din direcțiile de activitate ale Colegiilor agricole pentru anul curent: 2. Extinderea activităţilor şi metodelor de învăţare care dezvoltă competenţele antreprenoriale ale elevilor, subdirecția 2.3 Organizarea întîlnirilor cu antreprenori/ absolvenți ai instituțiilor de învățămînt, organizarea vizitelor la afaceri de succes ale antreprenorilor.

Activitatea extracurs ”Clipa succesului ”

Joi,  13.12.18, s-a desfășurat activitatea extracurs ”Clipa succesului ”, organizată de către profesoarele membre ale catedrei disciplinelor de specialitate cu profil  ”Electrotehnică și energetică”, cu implicarea elevilor grupelor TA 4/1, EM 4/1 și UC 4/1. Activitatea a fost una concurs, iar în cadrul probelor elevii au dat dovadă de cunoștințe din diverse domenii, mai ales de specialitate. La sfârșit, elevilor le-au fost decernate diplome pentru participare.

Lecție  publică la Montarea și exploatarea echipamentelor electrice…

Miercuri, 21 noiembrie, 2018, profesorul Vlas Ghenadie a petrecut o lecție publică în grupa EM 4/1. Au fost utilizate de către profesor diverse metode moderne de predare-învățare, inclusiv TIC-ul, ceea ce a favorizat o asimilare mai bună de către elevi a materialului  expus.

Lecția a fost preconizată pentru susținerea gradului didactic I al profesorului Vlas Ghenadie.

Miercuri, 07.12.2016, ora 1400, în auditoriu nr.54a, conform graficului de desfășurare a săptămânii catedrei ”Electrotehnica și energetica”, a avut loc olimpiada internă la disciplina ”Măsurări electrice și electronice” cu genericul ”Fides et Rattio”. Proba a constituit din partea teoretică și cea practică. Organizatorul olimpiadei a fost dna Maria Socolovschi.

În urma dotării cabinetelor şi laboratoarelor, cu tehnologii informaţionale de comunicaţie, procesul de predare-învăţare a devenit mai accesibil şi mai calitativ.

Lecţii teoretice şi practice la însuşirea disciplinelor de specialitate.

Activităţi extracurriculare la Catedră.

Pregătirea pentru Conferința Științifică Republicană între Colegiile Agricole.

Anual, sunt desfășurate practicile de instruire la disciplinele de specialitate, unde elevii pot aplica cunoștințele teoretice în practică.

Tot la catedră se desfășoară conferința internă, în acest an  au fost prezentate 7 referate, dintre care, 5 au fost  menționate  ca cele mai reușite și  înaintate spre etapa internă,  în cadrul colegiului, între catedrele de specialitate.

Specialitățile colegiului

Colegiul este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate, creată în scopul pregătirii specialiştilor pentru activităţi de organizare şi aplicare în domeniul agriculturii, industriei alimentare şi alte ramuri ale economiei naţionale.