Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

În IP CTAS a fost marcată Ziua Cunoștințelor…

01.09.2022

Ziua Cunoștințelor a fost marcată în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca print-o activitate festivă, care a adunat în curtea colegiului elevi, profesori, părinți și oaspeți de onoare. Elevii, printr-un frumos program artistic, au adus un omagiu Limbii române, au vorbit despre importanța cunoașterii istoriei și, nu în ultimul rând, au elogiat Ziua Cunoștinței și semănătorii de lumină- Profesorii. În mesajul său de felicitare directorul Nesterenco Constantin  a menționat că IP CTAS este una din cele mai vechi instituții din țară, cu profil agrar, care, în această toamnă, împlinește 115 ani de la fondare, încurajându-i astfel pe elevii anului I, că au făcut alegerea corectă să-și continue studiile anume în IP CTAS. În același context, directorul a subliniat că colegiul a pregătit și continuă să pregătească specialiști calificați, care activează în diferite domenii. Pentru merite deosebite la învățătură și performanțe la Olimpiada Zonală-2022, elevii au fost menționați cu Diplome de merit, la fel și profesorii care s-au remarcat printr-o activitate prodigioasă au primit diplome. În calitate de oaspeți de onoare la sărbătoare au fost Gherciu Sergiu , Secretarul de Stat, de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care a transmis elevilor și cadrelor didactice un frumos mesaj de felicitare cu prilejul Zilei de 1 septembrie și veteranul războiului de pe Nistru, Anatolii Braniște, care, de asemenea, a felicitat elevii și colectivul profesoral cu ocazia sărbătorilor și le-a vorbit celor prezenți despre felul cum a luptat pentru ca să avem astăzi o țară suverană și independentă. După careu a urmat oră de suflet cu tema „Anul Recunoștinței”. Secretarul de Stat, însoțit de conducerea colegiului, a vizitat sălile de clasă, laboratoarele, sala de conferințe, sala de sport, biblioteca și terenul agricol, familiarizându-se cu activitatea IP CTAS.