Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Examene de calificare 2023

28.06.2023
În perioada 19-27 iunie 2023, în incinta IP CTAS, s-au desfășurat examenele de calificare la toate programele de formare profesională, la care sunt formați specialiști în cadrul instituției. Scopul examenelelor este de a evalua cunoștințele acumulate de elevi, dar și competențele profesionale specifice formate pe parcursul celor 4 ani de studii. Din acest motiv, probele finale s-au desfășurat câte două zile consecutiv pentru fiecare specialitate, incluzând proba teoretică și pe cea practică.
Conform Regulamentului de desfășurare a examenelor de calificare, anterior au fost formate comisii, care cuprindeau, pe lângă cadre didactice și reprezentanți ai administrației, președinți și reprezentanți ai unităților economice, toți fiind specialiști în domeniile respective.
La specialitatea Mecanica agricolă, în calitate de preşedinte a fost invitat Cucicov Ion – inginer-inspector principal, Inspectoratul Inteh-Agro raionul Soroca; Reprezentant al unității economice – Slutu Serghei – inginer-agronom, agent economic GȚ „Slutu A.”, șef secția „Instruirea practică” IP CTAS.
La specialitatea Exploatarea tehnică a transportului auto, președinte – Borș Mihail – inginer licențiat, profilul Transporturi, șef Direcția Situații Excepționale mun.Soroca, colonel al Serviciului intern; Reprezentant al unității economice – Maxim Artur – inginer pentru exploatare, organizarea traficului și dirijarea transportului, manager PAT-7,
În cazul celorlalte două specialități, Electromecanica și Electificarea agriculturii, în calitate de președinte al comisiei a fost numit șeful Oficiului raional Soroca, RED-Nord, absolventul colegiului, Chistol Dumitru; iar Reprezentant al unității economice – Stan Nicolai – inginer –coordonator al Oficiului raional Soroca, RED-Nord.
Toți elevii implicați în procesul de evaluare au demonstrat cunoștințe și abilități profesionale bune și foarte bune.
Felicitări absolvenților!
https://fb.watch/lCN6nGQI5Q/