Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Mobilitate academică la Colegiul de Inginerie din Strășeni

05.06.2024

Marți, 4 iunie, în baza Acordului de parteneriat, dar și în scopul realizării mobilității academice, elevii grupei EM 2/1, însoțiți de șeful secției Electrotehnică și energetică, Verbițchi Mihail, au realizat o vizită de studiu la Colegiul de Inginerie din Strășeni. Pentru realizarea curriculumului la disciplina Acționări pneumohidraulice, cursul teoretic a fost ținut de profesorul IP CTAS, Captari Leonid, iar orele practice – de către Gordelenco Pavel, directorul adjunct al Colegiului de Inginerie din Strășeni, conferențiar universitar, Departamentul Ingineria Fabricației, Universitatea Tehnică a Moldovei.
Mulțumim administrației Colegiului- partener, pentru colaborare și schimb de experiență.