Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Vizită de studii la Școala Profesională Germană ,,Kronstadt” din Brașov, România, în cadrul proiectului ,,Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”

04.05.2023
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Vizită de studii la Școala Profesională Germană ,,Kronstadt” din Brașov, România, în cadrul proiectului ,,Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Vizită de studii la Școala Profesională Germană ,,Kronstadt” din Brașov, România, în cadrul proiectului ,,Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Vizită de studii la Școala Profesională Germană ,,Kronstadt” din Brașov, România, în cadrul proiectului ,,Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Vizită de studii la Școala Profesională Germană ,,Kronstadt” din Brașov, România, în cadrul proiectului ,,Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Vizită de studii la Școala Profesională Germană ,,Kronstadt” din Brașov, România, în cadrul proiectului ,,Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Vizită de studii la Școala Profesională Germană ,,Kronstadt” din Brașov, România, în cadrul proiectului ,,Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Vizită de studii la Școala Profesională Germană ,,Kronstadt” din Brașov, România, în cadrul proiectului ,,Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Vizită de studii la Școala Profesională Germană ,,Kronstadt” din Brașov, România, în cadrul proiectului ,,Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”

În perioada 2-5 mai 2023, directorul IP CTAS, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, C.Nesterenco, se află într-o vizită de studii la Școala Profesională Germană ,,Kronstadt” din Brașov, România, în cadrul proiectului ,,Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”.
Vizita are scopul de a familiariza participanții din RM cu un furnizor de educație din România, care a fost înființat pentru a pregăti forță de muncă calificată în conformitate cu cerințele pieței muncii, la inițiativa și cu sprijinul unor investitori din Brașov, în cooperare cu autoritățile locale.
În cadrul vizitei, partenerii din RM sunt informați cu privire la:
– desfășurarea procesului educațional în sistem dual;
– schimbul de experiență cu privire la ajustarea cadrului legal pentru a încuraja cooperarea duală;
– informarea asupra metodelor de evaluare formativă și sumativă cu elemente duale;
– familiarizarea cu diverse forme de cooperare duală între instituția de învățământ și sectorul privat;
– schimb de opinii referitoare la finanțarea programelor duale.
Tot în această perioadă, participanții au efectuat mai multe vizite la întreprinderile cu care colaborează Școala Profesională.
Colaborarea dintre IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca și Școala Profesională Germană ,,Kronstadt” din Brașov, România, cu certitudine, va continua, deoarece directorii instituțiilor au semnat un Acord de parteneriat.